REVŠČINE MED ŠTUDENTI JE VELIKO: Tisti, ki so v stiski, bodo kmalu prejeli finančno pomoč ŠOUP

Koper

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je 22. novembra 2021 objavila poziv za finančno pomoč študentom v stiski v prazničnem času. Ker je bilo preteklo študijsko leto izjemno zahtevno, odločevalci pa študentom in mladim niso dovolj prisluhnili, so se odločili, da študentom pomagajo sami in jim vsaj delno izboljšajo njihov trenutni položaj ter nekoliko polepšajo praznični čas. Pri ŠOUP menijo, da je to njihova dolžnost in odgovornost.

V preteklem mesecu so zbirali vloge študentov, ki so se znašli v finančni in socialni stiski. Odziv jih je izjemno presenetil. Prejeli so več kot 80 vlog, vsako so skrbno obravnavali in v celoti pregledali. Glede na vse težave, ki so jih študenti navedli, njihova opozorila, ki so jih v preteklih dveh letih večkrat navedli v javnosti, nikakor niso bila zaman, pravijo.

Stanje je še vedno zelo zaskrbljujoče in revščine med študenti je veliko. Soočajo se z izjemno zahtevnimi okoliščinami in mnogi so v povsem brezizhodnem položaju. ŠOUP je izjemno hvaležen Mestni občini Koper (MOK), ki je prispevala velik del sredstev za socialno ogrožene študente in tako pomagala pri izvedbi poziva.

Študentska organizacija se je, na podlagi pregledanih vlog, odločila, da bodo pomoč prejeli vsi študenti, ki so formalno izpolnili pogoje na pozivu. Ker je bilo teh manj od razpisanega zneska, se je komisija odločila, da preostanek denarja razdeli med študente, ki so prejeli največ točk. Pomoč bodo tako namenili 68 socialno ogroženim študentom. Upajo, da so s tem nekoliko olajšali trenutno stisko, s katero se soočajo mnoge študentke in mnogi študenti.

ŠOUP zelo veseli, da bodo lahko pomagali vsem, ki so izpolnili formalne pogoje poziva. V decembru so bili izjemno aktivni na socialnem področju. Obdarili so 30 mladostnikov v akciji Božiček za en dan, sodelovali so v akciji "Hladilnik toplega srca" radia Capris, pripravili so novoletno obdarovanje otrok študentskih družin in pomagali študentom tudi s tem pozivom.

Želijo si, da bi bilo situaciji, ki so jih v preteklih dveh leti, opisovali študenti, čim manj. Zagotovo so potrebne sistemske rešitve, ki jih vsakodnevno predlagajo in upajo, da bodo nekatere izmed njih tudi sprejete.

Iskreno se zahvaljujejo vsem medijem, ki so ves čas opozarjali na stiske študentov in pomagali, da je poziv dosegel čim več tistih, ki nujno potrebujejo pomoč. Tokrat so jim mediji priskočili na pomoč že drugič, prvič so pomagali aprila, ko so bile stiske študentov izjemno hude zaradi posledic epidemije

Takrat so objavili prvi poziv za finančno pomoč študentom. "Brez medijske podpore bi bile stiske študentov verjetno povsem prezrte in zagotovo si sodelovanja z mediji želimo tudi v prihodnje, saj so prav mediji močno pripomogli k izpostavljanju študentskih problematik in socialnih stisk med študenti," poudarjajo pri ŠOUP.

Študenti, ki so se prijavili na poziv in so izpolnili vse potrebne pogoje, so že prejeli e-pošto o dodelitvi finančne pomoči. Finančno pomoč bo ŠOUP študentom dodelil v sodelovanju z Dobrodelnim društvom Petka za nasmeh. Tudi njim se iskreno zahvaljujejo za vso pomoč in podporo pri izvedbi poziva.

Za vsa vprašanja in informacije so na voljo po e-pošti: info@soup.si.