REKTORICA UP KLAVDIJA KUTNAR PO PRVEM LETU VODENJA: "Akreditirani so novi študijski programi, poraslo je število študentov" (VIDEO)

Koper

Mineva eno leto, odkar je vodenje Univerze na Primorskem prevzela nova ekipa, ki jo vodi rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar. Leto 2020 je nedvomno najbolj zaznamovala epidemija virusa covid-19, ki je narekovala celotno delovanje univerze. "Kljub temu pa je bilo v tem času veliko storjenega na področju izobraževanja, raziskovanja, organizacije dela in investicij," rektorica povzema številne dosežke in napredke na zahtevnejših projektih.

Na področju študija so bili v zadnjem letu akreditirani novi študijski programi na vseh treh stopnjah. Prav tako univerza beleži porast števila vpisanih študentov tako iz Slovenije kot iz tujine.

Študentom so bile dodeljene licence za različne programske pakete, dostopajo lahko do elektronski gradiv in različnih storitev IKT. Uspešno se rešuje problematika študentskih postelj, tudi s pomočjo partnerjev iz okolja, s katerimi se tkejo nova sodelovanja v okviru Sveta zaupnikov in Štipendijskega sklada UP.

Organizirana je bila nova oblika univerzitetnega športa in rekreacije – ŠPORT UP.

Študenti so tudi v času epidemije delali na projektih v sodelovanju s podjetji in nevladnimi organizacijami.

Znanstvene revije UP se čedalje bolj uveljavljajo in vse več je novih pridobljenih raziskovalnih projektov iz slovenskih in mednarodnih mehanizmov financiranja.

Univerzo, ki je junija prevzela predsedovanje mednarodni mreži UniAdrion, je obiskala vrsta uglednih gostov – od veleposlanikov do raziskovalcev iz mednarodno uveljavljenih znanstvenih institucij.

Področje investicij zaznamuje obnova bivše Srednje tehniške šole v Kopru in sanacija objekta v Livadah. V teku so pripravljalna dela za obnovo nekdanjega Servitskega samostana ter začetek gradnje največje lesene zgradbe v Sloveniji v okviru projekta InnoRenew v Izoli.

Univerza na Primorskem je bila prva v Sloveniji, ki je hitro in ustrezno reagirala na epidemijo novega koronavirusa. Tako je bila prva slovenska univerza, ki je zaprla svoja vrata in ves čas bila vzor ostalim visokošolskim ustanovam. Hkrati je študijski proces potekal nemoteno. Ponujena je bila psihološka podpora študentom in zaposlenim. Na univerzi so, kot poudarjajo, ponosni na tiste, ki so kot prostovoljci nesebično pomagali pri različnih solidarnostnih akcijah.

Kot dodajajo, vse to in še mnogo več ustvarja novo energijo na univerzi in to opaža tudi širša javnost. Nazoren je zapis v sklepnem poročilu postopka podaljšanja akreditacije UP, v katerem so zunanji evalvatorji poudarili, da Univerza na Primorskem predstavlja dinamičen, odprt in diskurziven prostor za razvoj poučevanja in študija, kar kot primer dobre prakse lahko služi za zgled drugim visokošolskim ustanovam v Sloveniji.