REKORDNA UDELEŽBA NA ŽE TRETJI REGALNICI: Na 20 lokacijah so potrdili prisotnost zelene rege (FOTO)

Koper

V soboto, 11. maja, je potekala že tradicionalna 3. regalnica z izhodiščem v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh v Matavunu

Dogodek, ki se je odvijal tretje leto zapovrstjo, v organizaciji Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT) in Parka Škocjanske jame - PŠJ, s podporo projekta  ENGREEN 2 – Kapitalizacija krepitve zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija, je bil namenjen zbiranju podatkov o pojavljanju zelene rege v kalih na območju JZ Slovenije, kjer je bila v preteklosti ta izjemno prikupna dvoživka že zabeležena.

Letošnji akciji se je pridružilo okoli 78 udeležencev iz različnih organizacij, med njimi so bili najštevilčnejši študenti, pa tudi strokovnjaki, lokalni navdušenci nad naravo in tudi nekaj udeležencev z druge stani meje. Organizatorji so uvodoma predstavili lanske rezultate in potek terenskega dela, nato pa je vsaka od 23 skupin (od dva do pet članov) prejela podatke o dodeljenih lokacijah. Pred odhodom na teren so organizatorji večer popestrili tudi z družabnim dogodkom. Nato je vsaka skupina med 21.00 in 1.00 obiskala od štiri do osem kalov, kjer so preverjali prisotnost ciljne vrste in drugih dvoživk – to so naredili s poslušanjem oglašanja, nekateri pa so imeli tudi uspešen foto-ulov. Vse skupine skupaj so obiskale kar 140 kalov in potrdile prisotnost zelene rege na 20 lokacijah.

Žal, na kar nekaj lokacijah, kjer so v preteklih dveh letih zaznali prisotnost zelene rege, letos te vrste niso zabeležili. Morda je bilo krivo nekoliko preveč hladno vreme v večernih urah, vendar so se na območjih Slovenske Istre, Vipavske doline in ponekod drugod zelene rege vseeno oglašale.

S pomočjo prepleta akademskega prostora in pristopa ljubiteljske oz. občanske znanosti so pridobili pomembne informacije, ki bodo pomagale pri razjasnitvi izhodiščnega stanja lokalnih populacij te dvoživke in nadaljnjih raziskavah na območju izvedenih popisov. Rezultati regalnice bodo v pomoč tudi pri načrtovanju obnov habitatov, predvsem kalov, na tem območju. Prvi rezultati namreč kažejo, da se je v zadnjih letih prisotnost zelene rege v kalih izrazito zmanjšala glede na podatke iz preteklih let, zabeleženih v podatkovni zbirki Centra za kartografijo favne in flore.

Organizatorji dogodka so doc. dr. Martina Lužnik in asist. Martin Senič, Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT, Sara StrahNacionalni inštitut za biologijo (NIB), dr. Renata RozmanNina Štekelj in Erika Zuodar, Javni zavod Park Škocjanske jame - PŠJ.

Glede na pozitiven odziv udeležencev, brez katerih izvedba takšnega dogodka ne bi bila mogoča, organizatorji upajo, da se bo dogodek nadaljeval in razvijal tudi v prihodnjih letih.