RAZPIS ZA ODDAJO TRGOVINE MAREZIGE V FRANŠIZO: Poslovno partnerstvo s Kmetijsko zadrugo Agraria Koper

Koper

Kmetijska zadruga Agraria Koper z.o.o. v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Marezige išče osebo, ki si želi s prevzemom franšizne trgovine z živili in mešanim blagom, na naslovu Marezige 24, preizkusiti v podjetništvu in postati poslovni partner KZ Agraria. 

Prednosti:

· Franšizing omogoča franšizojemalcu večje zaslužke ter predstavlja obliko družinskega podjetništva. Slednji lahko zagotavlja dolgoročno varnost širši družini.

· Utečene poslovne poti in navade. Trgovino Marezige namreč obiskuje kopica stalnih strank iz lokalnega območja. Posledično se lahko pohvali z velikim potencialom iz naslova razvoja lokalnega turizma. 

· Ničelni stroški investicije, saj je trgovina že opremljena, z vpeljanim asortimanom, obstoječim blagajniškim programom, itd.

· Pokrivanje stroškov vzdrževanja trgovine s strani franšizodajalca.

· Skrb za vse marketinške aktivnosti s strani franšizodajalca.

· Stalna podpora, skrb za razvoj, rast in vedno aktualno ponudbo artiklov s strani franšizodajalca.

Pogoji:

· Lasten s.p. ali d.o.o. z možnostjo naknadnega odprtja v primeru, da potencialni franšizojemalec še nima odprtega lastnega s.p.-ja ali d.o.o.-ja.

· Samostojnost in želja po doseganju zastavljenih ciljev.

· Maksimalna angažiranost, marljivost, natančnost ter osebna urejenost.

Cilj:

· Lokalni skupnosti zagotoviti boljši servis in ponudbo v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Agraria Koper z.o.o., Koper.

Franšizojemalcu ponujajo možnost dobrega zaslužka v že vpeljanem poslu in brez stroškov investicije, v zameno za ohranjanje in nadgrajevanje prometa, imena in blagovne znamke KZ Agraria Koper z.o.o. Koper. V kolikor ste to sami ali poznate osebo, ki ustreza zgoraj navedenim pogojem, vas vabijo, da se najkasneje do 20. januarja 2023 prijavite na razpis preko elektronske pošte, na naslov neo.stembergar@agraria-koper.si ali preko navadne pošte na naslov KZ AGRARIA KOPER z.o.o., Koper, Ulica 15. maja št. 17, 6000 Koper, s pripisom "Razpis za franšizo Trgovine Marezige".