RAZKRIVANJE SVETA SLEPIH IN SLABOVIDNIH: Koprska knjižnica predstavlja razstavo igrač za otroke z okvaro vida

Koper

Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper je v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Koper in ZPKZ Koper te dni otvorila razstavo tipnih igrač za otroke z okvaro vida S prsti do znanja, ki je razstavljena v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, na Oddelku za mlade bralce.

Ina Sulič

Magistrica inkluzivne pedagogike in zgodnjega učenja s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem Ina Sulič se je že med študijem odločila, da bo pomagala otrokom s posebnimi potrebami. V lanskem letu je tako zasnovala projekt S prsti do znanja, v okviru katerega s pomočjo omenjenih institucij pomaga otrokom z okvaro vida, saj njihovo učenje in zaznavanje poteka z ostalimi čutili, ki so zaradi slepote in slabovidnosti še bolj izostrena.

Razstava, ki si jo boste na Oddelku za mlade v Kopru lahko ogledali vse do 20. avgusta 2020, zajema nabor igrač za otroke z okvaro vida. Ina Sulič, učiteljica na osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom Pier Paolo Vergerio il Vecchio, ob tem pravi, da bi "inkluzija predšolskih in šolskih otrok morala biti del vzgojno-izobraževalnega procesa v vseh inštitucijah. Didaktični pristopi pa po njenem mnenju prilagojeni slehernemu posamezniku. Otroka, učenca moramo upoštevati v vsej njegovi različnosti ter mu olajšati pot do čim boljšega učnega dosežka. Pomembno je prepoznati, da so posebnosti vrednote in različnosti osnova za rast in zrelost". Z njo se je strinjal tudi predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper, Safet Baltić, ki ga je razstava navdušila: "Izjemno nas veseli, da se tudi pri nas izvajajo taki projekti, predvsem pa, da se otrokom že od malih nog omogoča vključitev v vsakdanje življenje."

Razstavo sta si ogledala tudi podžupanja Mestne občine Koper Jasna Softić in direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja David Runco, ki sta bila nad projektom navdušena, saj bodo vse igrače podarjene Centru Iris v Ljubljani. Ob tem je direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper izpostavil: "Pomembno je, da se tudi slabovidni in slepi že od malih nog lahko popolnoma enakopravno vključujejo v vsakdanje življenje. Ob tem naj izpostavim, da bodo po koncu razstave vse igrače podarjene Centru Iris, torej centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne v Ljubljani. V naši knjižnici smo zato izjemno veseli, da gostimo razstavo tipnih igrač, ki slepim in slabovidnim otrokom skozi igro pomagajo pri razvoju in učenju, predvsem pa pri spoznavanju in občutenju sveta okoli sebe."

Pri izdelavi igrač so sodelovali učitelji OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio, mentorica Ine Sulić dr. Aksinja Kermauner s Pedagoške fakultete v Kopru in ostali prostovoljci, med katerimi so tudi priporniki Zavoda za prestajanje kazni Koper.