RAZISKOVALCI ZRS KOPER SODELUJEJO V POMEMBNEM PROJEKTU: Piran bo postal eden izmed živih laboratorijev evropskih obalnih mest

Koper

Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) ZRS Koper sodeluje v EU projektu z naslovom Smart Control of the Climate Resilience of European Coastal Cities (SCORE), ki ga vodi Tehnološki inštitut iz Sliga (Irska). Projekt je ovrednoten na 10 milijonov evrov, od tega je finančni delež Slovenije 347.000 evrov. Slovensko raziskovalno skupino sestavljajo: koordinatorica projekta na ZRS Koper dr. Shé M. Hawkedr. Cecil J.W. Meulenberg, MIOS ZRS Koperdr. Blaž Lenarčič, Inštitut za družboslovne študije (IZDŠ) ZRS Koper in dr. Irina Cavaion, Inštitut za jezikoslovne študije (IJŠ) ZRS Koper. V projektu kot pridruženi partner sodeluje Občina Piran.

dr. Shé M. Hawke

Mesto Piran bo postalo eden izmed desetih projektnih živih laboratorijev evropskih obalnih mest, katerega cilj bo reševanje izbranega okoljskega problema, nastalega zaradi klimatskih sprememb. V proces uvajanja inovativne, lokalnemu okolju prijazne rešitve bodo povabljeni predvsem lokalni prebivalci.

Odgovor na izziv bo higienski in ogljično nevtralni sistem za prerazporeditev sive vode v zbiralnik (SHINK2C) za splakovanje stranišča. Ekosocialni in ekonomsko upravičeni cilj te inovacije je zmanjšanje porabe sladke vode (rekuperacija vode iz prhe) in s tem zmanjšanje pritiska na lokalno infrastrukturo in količino izpustov prečiščene odpadne vode v Jadransko morje.

Drugi izziv Pirana je izpostavljenost nevarnostim, povezanimi z vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi dogodki, kot so poplave in nevihte. Pomemben prispevek projekta je tudi namestitev naprednih tehnologij za zaznavanje vremena. Zgodnje opozarjanje na osnovi GIS-a in platforma digitalni dvojček pomagata pri omejevanju škode v primerih ekstremnih vremenskih pojavov. 

Cilj projekta SCORE je povečati število delovnih mest v lokalni proizvodnji in vodenje inovativne strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Projekt SCORE traja štiri leta (2021–2025). V konzorciju, ki ga vodi Tehnološki inštitut iz Sliga (Irska), je 28 univerz in organizacij iz 8 držav EU ter Turčije. Celotna vrednost projekta je 10 milijonov evrov. Finančni delež Slovenije pa znaša 347.550 evrov.