RAZISKOVALCI IZ 25 DRŽAV V IZOLI: Delili so dosežke za ohranjanje ogroženih rastlinskih vrst (FOTO)

Koper

Hitre spremembe v okolju in podnebju so danes veliko bolj izrazite kot kdajkoli prej, kar neposredno vpliva tudi na rastline, ki plemenitjijo naša živeljenja. Kljub visokim ciljem, ki si jih prizadevajo doseči znanstveniki na domačem terenu, te niso prinesle želenih rezutatov. Zato je povezovanje in vzpostavitev omrežja znanstvenikov in drugih deležnikov skozi projekt služila kot odlična priložnost za raziskovanje in prizadevanje k izboljšanju stanja ogroženih rastlinskih vrst po vsej Evropi. 

Med 12. in 13. februarjem je v Izoli, v objektu Livade 1.0, potekala zaključna konferenca projekta COST akcije CA18201 - An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century (ConservePlants), ki se je pričel v jeseni 2019.

Konferenco, ki je združila 74 udeležencev iz 25 držav - ob Sloveniji še iz Albanije, Belgije, Bosne in Herzegovine, Bulgarije, Hrvaške, Češke, Estonije, Grčije, Izraela, Italije, Latvije, Litve, Malte, Nizozemske, Severne Makedonije, Poljske, Portugalske, Srbije, Slovaške, Španije, Švice, Turčije, Ukrajine in Velike Britanije - je organiziral Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT.

V dvodnevnem programu so številni znanstveniki in raziskovalci delili svoja dognanja, ki pomagajo pri ohranitvi ogroženih rastlinskih vrst po vsej Evropi.  

V uvodnem delu programa je udeležence pozdravila dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP, ki je vse prisotne spodbudila k izvajanju aktivnosti za ohranitev ogroženih vrst tudi po zaključku konference.  

Vodja projekta dr. Živa Fišer z Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT), je predstavila zametke in dosežke, ki so se vrstili vse do konca. Po njenih besedah ti predstavljajo odlično priložnost za nadaljnji razvoj. "Z zaključno konferenco se končuje štiri in pol letno obdobje našega COST projekta, ki se nanaša na varovanje ogroženih rastlinskih vrst. Tekom tega projekta smo vzpostavili ogromno mrežo sodelavcev iz več kot 40 držav, kar nam bo nudilo osnovo za nadaljnje sodelovanje."

Vabljena predavatelja konference sta strokovnjaka s področja etnobotanike in ekologije rastlin Silvia Castro in Andrea Pieroni.

Andrea Pieroni je leta 1998 doktoriral na Univerzi v Bonnu v Nemčiji, in se danes raziskovalno ukvarja z medkulturno etnobotaniko in tradicionalno hrano na Balkanu in Bližnjem vzhodu, zlasti med gorskimi pastirji ter etničnimi in verskimi manjšinami in diasporami. Profesor Pieroni je v letih 2008-2010 deloval tudi kot podpredsednik in predsednik Mednarodnega združenja etnobotanike, ustanovitelj in glavni urednik revije J Ethnobiol Ethnomed ter član uredniških odborov različnih mednarodnih etnoloških znanstvenih revij. 

Sam meni, da so takšne vrste sodelovanj pomembne za ohranitev ogroženih vrst, kjer v ospredje postavlja ozaveščanje posameznikov o pomenu rastlinskih vrst. "Za ohranjanje rastlin moramo ohranjati ljudi in njihove povezave z rastlinami. Namreč rastline niso samo rastline, ampak so tudi del zgodovinske interakcije med njimi in človeško skupnostjo."

Silvia Castro z Oddelka za  funkcionalno ekologijo - znanost za ljudi in planet, z Univerze v Coimbri na Portugalskem, pravi, da je skozi COST akcijo spoznala številne raziskovalcev, ki delujejo na podobnem raziskovalnem področju, in s katerimi so skozi leta gradili nove ideje in rešitve. 

"Eden od projektov, ki se nanaša na varstvo narave in ohranjanje ogroženih rastlin, predvsem invazivnih vrst, sem predstavila tudi danes. Skratka, celoten projekt se je razvijal na zelo naraven način, saj smo združili veliko strokovnjakov s področja botanike, ter tudi nekatere entomologe in druge kolege, ki so delali na različnih področjih in se nam pridružili za vzorčenje invazivnih vrst v Sredozemlju. Tako smo dobili zelo lepo sliko, ki predstavlja klasičen primer in prikazuje sposobnost rastline, da postane invazivna," dodaja. 

Poleg plenarnih, se je na konferenci zvrstilo še 21 predavanj, ki so jih izvedli udeleženci konference. 

Po pregledu najpomembnejših dosežkov projekta, je potekala tudi predstavitev zbirke štirih otroških knjig 'Zgodbe o ogroženih rastlinah', ki je nastala v okviru akcije in je namenjena varovanju ogroženih rastlin. S serijo slikanic, ki zabavajo in izobražujejo, avtorice približujejo tematiko otrokom.

Conserve Plants velja za eno večjih COST akcij, ki združuje 39 držav z več kot 150 člani delovnih skupin iz akademskega sveta, raziskovalnih institucij in nevladnih organizacij, ki si prizadevajo skozi različne aktivnosti ohranjati ogrožene rastline in za katere je nujno sodelovanje mnogih udeležencev iz različnih držav po Evropi.   

Knjiga povzetkov je v elektronski obliki dostopna na tej povezavi

Posterji pa so dostopni tukaj.