RAČUNSKO SODIŠČE: Ministrstvo glede Luke Koper kršilo obveznost dobrega poslovanja

Koper

Trije popravljalni ukrepi ministrstva za infrastrukturo po reviziji računskega sodišča glede zagotavljanja pogojev za učinkovito upravljanje infrastrukture v Luki Koper so delno zadovoljivi, en ukrep pa je nezadovoljiv. S tem je ministrstvo kršilo obveznost dobrega poslovanja, je v porevizijskem poročilu ugotovilo računsko sodišče.

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja ministrstva za infrastrukturo, Luke Koper in Uprave RS za pomorstvo pri upravljanju pristaniške infrastrukture na koncesijskem območju v letih 2015 in 2016. V porevizijskem poročilu, ki ga je izdalo v ponedeljek, je popravljalne ukrepe Luke Koper in uprave ocenilo kot zadovoljive, popravljalne ukrepe ministrstva pa različno: osem kot zadovoljive, tri kot delno zadovoljive, enega pa kot nezadovoljivega.

Delno zadovoljivi ukrepi se nanašajo na urejanje pretovora naftnih derivatov in pravnega položaja družbe Petrol ter izterjavo koncesnine za pretovor naftnih derivatov. Ministrstvo je sklicalo sestanke, na katerih so s predstavniki Luke in Petrola govorili o problematiki. Luka Koper in Petrol sta tudi predlagala rešitev (da bi Luka Koper do konca leta 2019 za opravljanje dejavnosti pretovora naftnih derivatov izvedla postopke za izbor podizvajalca teh storitev po zakonu o javnem naročanju), ni pa se še do predloga opredelilo ministrstvo.

Nezadovoljiv pa je popravljalni ukrep glede opredelitve in sprejema pogojev za uporabo pristanišča - ministrstvo namreč ni sprejelo pristaniškega reda ter ni predpisalo pogojev za uporabo pristanišča, zaradi česar lahko na koncesijskem območju izvajajo drugo pristaniško in gospodarsko dejavnost tudi druge družbe na način, ki jim ustreza, in ne na način, ki bi ga določilo ministrstvo.

Ministrstvo je predlagalo, da bi se v koncesijskem aktu črtalo določilo, da pogoje za uporabo pristanišča predpiše ministrstvo, ter da bi tako pristaniški red sprejel koncesionar (torej Luka Koper), gospodarske dejavnosti pa bi se odvijale po načelih proste trgovinske dejavnosti. Računsko sodišče je ocenilo, da s tem ne bi bila odpravljena ugotovljena nesmotrnost, da izvajalci svoje dejavnosti izvajajo na način, ki njim ustreza, in ne na način, ki bi ga določilo ministrstvo.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija