PRVO PREDAVANJE FAMNITOVIH IZLETOV V MATEMATIČNO OKOLJE: Prekrivanje z dominami

Koper

Oddelek za matematiko UP FAMNIT vabi na poljudno matematično predavanje. Prvo predavanje letošnjih Famnitovih izletov v matematično vesolje z naslovom "Prekrivanje z dominami" se bo odvijalo v sredo, 27. oktobra 2021, ob 18.00, predaval pa bo dr. Janko Gravner.

Dr. Janko Gravner je profesor na oddelku za matematiko Univerze Kalifornije v Davisu in znanstveni svetnik na Inštitutu Andreja Marušiča Univerze na Primorskem. Diplomiral (1983) in magistriral (1985) je na Univerzi v Ljubljani, doktoriral (1991) pa na Univerzi Wisconsina. Po podoktorski poziciji (1991-1992) na Univerzi Cornell je v Davisu že skoraj 30 let.

Na predavanju bodo opisali nekaj matematičnih problemov, ki izvirajo iz pokrivanja plošč z dominami. Kako lahko vidimo, ali je dano ploščo mogoče pokriti z dominami? Kako je mogoče tako pokritje izbrati slučajno? Kakšne so lastnosti slučajnih pokritij? Videli boste, da se na tej temi križajo metode iz različnih vej matematike.

Predavanje bo dostopno prek ZOOM povezave. Vsa pretekla predavanja v sklopu Famnitovih izletov v matematično vesolje pa so še vedno dosegljiva na tej povezavi