PRVA REGALNICA: V Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu so popisovali zeleno rego

Koper

14. in 15. maja je v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovih (Park Škocjanske jame) potekala 1. REGALNICA - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu.

Predavanje Marka Pukšiča iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Foto: Sara Strah

Uvodoma so na dogodku gostili Marka Pukšiča iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je vsem udeležencem v luči evropskega leta mladih predstavil kohezijsko politiko in njene priložnosti za mlade.

Med 51 udeleženci Regalnice, ki prihajajo iz 11 različnih organizacij, ni manjkalo študentov, strokovnjakov, lokalnih entuziastov in preostalih ljubiteljev narave širom Slovenije. Porazdeljeni v 16 skupin so obiskali preko 100 lokacij in pri tem uspeli zabeležiti prisotnost zelene rege na 25 lokacijah. S pomočjo prepleta akademskega prostora in pristopa ljubiteljske znanosti ("Citizen science") smo pridobili pomembne informacije, ki bodo pomagale pri nadaljnjih raziskavah te izjemno prikupne dvoživke ter prispevale k poznavanju stanja njene populacije na območju izvedenih popisov.

Samec zelene rege. Foto: Martina Lužnik

Po osrednjem dogodku so se udeleženci podali na ogled Škocjanskih jam, ki so pod okriljem UNESCO prepoznane kot območje svetovne dediščine. Dogodek se je zaključil z vožnjo z električnimi kolesi vzdolž zelene infrastrukture parka, s poudarkom na elementih, ki so bili obravnavani ali obnovljeni v projektu ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI.

Samec zelene rege med oglašanjem. Foto: Łukasz Popowicz 

Izvedbo dogodka je omogočil program Interreg Volunteer Youth znotraj »Citizen Engagement activities« z namenom informiranja državljanov o Evropski regionalni politiki. Pobudnica dogodka je študentka varstva narave Sara Strah, ki v okviru projekta ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI deluje pod mentorstvom doc. dr. Martine Lužnik in asist. Martina Seniča. V organizacijo dogodka sta bila poleg pobudnice vpeta tudi Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Park Škocjanske jame. Podatke o preteklem pojavljanju zelene rege popisanega območja, na podlagi katerih smo prilagodili popis,  je prispeval Center za kartografijo flore in favne.

Glede na pozitiven odziv organizatorji upajo, da se bo dogodek nadaljeval in razvijal tudi v prihodnjih letih.