PROMO ISTRA SE POČASI ZAKLJUČUJE: Projekt je uspešno združil in povezal več lokalnih podjetnikov

Koper

Približujemo se zadnjim dejanjem v okviru projekta Prominentna Istra, katerega osnovni namen je bil prispevati k boljši prepoznavnosti in poosebljanju razvojne vizije Slovenske Istre kot območja uspešnega povezovanja in prepleta zelenega gospodarstva na podeželju, v obalnih urbanih območjih ter na morju, z visoko kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva ter zagotavljanja uravnoteženih razvojnih možnosti, temelječih na inovativnosti, kreativnosti in trajnostnem razvoju.

Projektne aktivnosti so temeljile na ključnih tematskih področjih, ki odražajo razvojne potenciale Slovenske Istre, in sicer trajnostni razvoj turizma in avtentičnih produktov, okolju prijazno kmetijstvo in razvoj podeželja, trajnostno ribištvo in varovanje okolja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Projekt PROMO ISTRA je bil usmerjen v učinkovitejši promocijski nastop ponudnikov Slovenske Istre, ki bo tudi v naprej omogočal povečanje prepoznavnosti območja in vključenih deležnikov iz različnih sektorjev v celovit program, usmerjen v večjo prepoznavnost lokalnega okolja tako znotraj slovenskega okvira, kakor tudi širše.

Partnerji pri projektu so NGN Media d.o.o., Tovarna sanj d.o.o. in OX Istra d.o.o., naložba pa je bila sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je v času trajanja uspešno združil in povezal več ponudnikov lokalnih proizvajalcev in ponudnikov storitev, ki so bili vključeni tudi v aktivnosti projekta in so s pomočjo projekta izboljšali promocijo svoje ponudbe ter komunikacije z mediji in javnostjo.

V izvedbo natečaja Slovenska Istra se je v letu 2022 vključilo 10 ponudnikov lokalnih produktov in storitev. Zanje in za druge zainteresirane so projektni partnerji v septembru 2022 izvedli šest delavnic z vsebinami, ki so pomagale izboljšati spletna mesta vključenih v natečaj ter jih opremile z veščinami komuniciranja z mediji in javnostmi. Vse z namenom povečanja prepoznavnosti lokalnih produktov in storitev, povezovanja med ponudniki in povečanju poslovnega uspeha, kar so projekti partnerji dosegli tudi z izvedbo več kot 333 ur mentorskega programa, ki je bil namenjen prav v natečaj Slovenska Istra vključenim podjetnikom oziroma predstavnikom podjetij in organizacij.

V okviru projekta Promo Istra je bila vzpostavljena spletna platforma, ki omogoča, ob uporabi enotnih standardov promocije, prepoznavnost lokalnega okolja, ponudnikov in storitev na enem mestu in ki bo temu namenu služila tudi v naprej.

V okviru platforme Promo Istra je objavljenih tudi šest izobraževalnih vsebin, namenjenih široki javnosti, s katerimi se lahko vsi zainteresirani lotijo izboljševanja lastnih spletnih mest in naučijo komunikacijskih spretnosti, ki jim bodo omogočile večjo prepoznavnost in izboljšale poslovni uspeh.

V času trajanja projekta se je v aktivnosti vključilo več kot 50 udeležencev ter dodatno tudi več kot 40 predstavnikov t. i. ranljivih skupin (brezposelni, mladi do 29 let, starostniki in handikapirane osebe ter osebe s posebnimi potrebami).

Sam projekt pa je ob pomoči promocijske podpore dosegel več tisoč naslovnikov, na katere je na različne načine vplival preko objavljenih vsebin in člankov.

Naložbo je sicer v višini 71.908,80 evrov sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ob zaključku projekta so vključeni partnerji dosegli zastavljene cilje, saj je projekt Promo Istra zagotovo prispeval k spodbujanju tržnega povezovanja lokalnih proizvajalcev podeželja z urbanim okoljem in morjem ter pomagal krepiti njihovo konkurenčnost. Ob enem pa je pripomogel tudi h krepitvi konkurenčnosti gospodarstva na podeželju in v ubranih okoljih v Slovenski Istri.

Kot najpomembnejši rezultat projekta pa je gotovo potrebno izpostaviti povečanje prepoznavnosti in dostopnosti lokalnih produktov ob pomoči učinkovitejših in inovativnih promocijskih kanalov, kar je izboljšalo tudi raven kvalitete življenja lokalnih prebivalcev in dostop do različnih doživetij za obiskovalce.

Več informacij:

E-mail: miha@ngn.si

Tel. št. 040 545 288

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija