PROJEKT TARTINI BIS: Ohranjanje, proučevanje in raziskovanje dediščine slovitega violinista in skladatelja (FOTO)

Trst

V torek, 7. novembra, je Konservatorij za glasbo Giuseppeja Tartinija v Trstu gostil uvodno srečanje kapitalizacijskega projekta TARTINI BIS – Krepitev vplivov in sinergij kulturnega turizma v znamenju Giuseppeja Tartinija, katerega cilj je utrjevanje in nadaljnji razvoj rezultatov (izkušenj, metod in modelov, raziskovalnega orodja in znanja), doseženih v sklopu programa INTERREG 2014–2020 s projektom tARTini, in prenos metodologije drugim akterjem območja.

Kot že samo ime projekta pove, je srž pobude ravno zapuščina slovitega violinista in skladatelja, ki je v 18. stoletju prispeval k oblikovanju evropske glasbene identitete. Danes odgovornost za ohranjanje njegove zapuščine združuje Italijo in Slovenijo in s tem prispeva k izgradnji trdnega kulturnega in turističnega mostu v našem obmejnem prostoru.

Novost, uvedena v programu INTERREG VI-A Italija–Slovenija 2021–2027 z razpisom za kapitalizacijo, prek katerega se financira pričujoč projekt, omogoča nadaljevanje in krepitev ohranjanja, proučevanja, raziskovanja in objavljanja Tartinijeve dediščine, ki je že digitalizirana na spletni strani. Predmet raziskovanja bo tokrat zajemal tudi zapuščino njegovih privržencev, aktivnih po vsej Evropi. Projekt stremi k promociji omenjene dediščine tako v čezmejnem okolju kot tudi med širšim mednarodnim občinstvom

Uvodno srečanje, ki ga je organiziralo in koordiniralo Konservatorij za glasbo Giuseppeja Tartinija kot vodilni partner, je bilo priložnost za partnerje za razpravo o projektnih aktivnostih, za skupno načrtovanje nadaljnjih korakov in predstavitev akcijskih načrtov. Aktivnosti med drugim vključujejo identifikacijo, katalogizacijo in digitalizacijo novih Tartinijevih virov ter prenos dobrih praks, ustanovitev čezmejnega mladinskega orkestra, organizacijo okoli desetih čezmejnih dogodkov, širitev kulturno-turistične poti Tartini & friends ter pripravo dveh strategij ohranjanja in krepitve tartinijeve kulturne dediščine za izobraževalne in študijske namene ter za promocijo glasbenega turizma.

Srečanje sta popestrila glasbeni vložek, za katerega je poskrbel študent kitare Rino Cetinić, ki je zaigral nekaj skladb Johanna Sebastiana Bacha, in ogled Tartinijeve sobe, razstavnega prostora, posvečenega Mojstru narodov, ki so ga uredili v tržaškem Konservatoriju v okviru projekta Interreg tARTini.