Probanka in Factor banka v nadzorovano likvidacijo

Banka Slovenije se je odločila za nadzorovano likvidacijo Probanke in Factor banke. V obeh bankah je imenovala izredno upravo. Za najem posojila, s katerim bodo bankama zagotovili likvidnost in jima omogočili izpolnjevanje obveznosti, je vlada odobrila državno poroštvo.

Kot je na novinarski konferenci med današnjo sejo vlade povedal minister za finance Uroš Čufer, sta vlada in Banka Slovenije z današnjo odločitvijo začeli izvajati ukrepe na podlagi zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank.

Centralna banka, ki je vladi dala pobudo za državno poroštvo in začetek postopka nadzorovanega prenehanja poslovanja Probanke in Factor banke, je ugotovila, da gre za banki, ki dolgoročno nista sposobni preživeti na trgu.

"To je prvi korak h krepitvi stabilnosti v bančno-finančnem sistemu v Sloveniji," je povedal guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec.

Banki ne izpolnjujeta pričakovanj

Po njegovih besedah so se za uvedbo postopkov odločili zaradi neizpolnjevanja pričakovanj po krepitvi kapitalske ustreznosti, dolgotrajnega postopka dokapitalizacije in šibke likvidnosti, ki se je poslabševala.

Namen je krepitev stabilnosti v preostanku bančno-finančnega sektorja v Sloveniji in zaščita vseh varčevalcev v slovenskem bančnem sistemu, je dodal.

Poslovanje obeh bank bo v prihodnje potekalo nemoteno. Vsi navadni upniki - deponenti in kreditorji banke, ne glede na to, ali so fizične ali pravne osebe - bodo poplačani, njihovi depoziti pa so varni ne glede na višino posameznega depozita in bodo v celoti izplačani ob dospelosti, saj bosta banki delovali do zaključka vseh poslov z navadnimi upniki, zagotavlja centralna banka.

Stranke (fizične in pravne osebe) bodo še naprej lahko nemoteno poslovale z bančnimi karticami, opravljale plačilni promet in ostale bančne storitve.

Kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene, ostajajo v veljavi. Posojilojemalci morajo odplačevati svoj dolg ob dospelosti, nikakor pa jim ne bo treba predčasno poplačati dolga. Strošek prenehanja poslovanja bodo v prvi vrsti nosili lastniki obeh bank (delničarji), nato imetniki podrejenih finančnih instrumentov, preostanek pa Republika Slovenija, dodaja Banka Slovenije.

Banki bosta nemoteno izpolnjevali obveznosti do upnikov

Nadzorovano prenehanje poslovanja v praksi pomeni, da je država Banki Slovenije izdala poroštvo v višini 490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Factor banko, ki bo omogočalo nemoteno zagotavljanje likvidnosti in normalno izpolnjevanje obveznosti obeh bank do navadnih upnikov.

V času nadzorovanega prenehanja poslovanja banki praviloma ne bosta sklepali novih poslov.

Banka Slovenije je v obeh bankah imenovala izredno upravo, in sicer je v Probanki predsednik uprave Imre Balogh, člana uprave pa Igo Gruden in Marko Novak, v Factor banki pa je predsednik uprave Klaus Schuster, člana uprave pa Matevž Slapničar in Vitomir Krašovec.

Z imenovanjem izredne uprave so dosedanjima upravama prenehale pristojnosti, naloge nadzornega sveta in skupščine pa bo opravljala Banka Slovenije.

Jazbec je še povedal, da gre za ukrep, s katerim želijo preprečiti povečan dvig depozitov v ostalih bankah. O možnosti, da bosta banki šli v likvidacijo, se je že govorilo, z odlašanjem odločitve pa bi le še povečali negotovost, je dodal.