PRILOŽNOST ZA UMETNIKE: Oltar na Bošadragi potrebuje novo sliko

Koper

Pokrajinski muzej Koper vabi diplomirane oziroma uveljavljene likovne umetnike k predložitvi svojega predloga za izvedbo nove likovne stvaritve, slike, ki bo krasila v letu 2017 obnovljen oltar na Bošadragi, od Ribiškem trgu, v Kopru.

Zgodovinska umestitev

Nad obokom starih mestnih vrat v neposredni bližini poulične edikule na Bošadragi je nekoč stala cerkev, posvečena svetemu Lovrencu in Donatu, pristanišče pa je bilo imenovano po sv. Andreju (prav tako Bazoviška ulica, kjer se nahaja oltar).

Z gotovostjo vemo, da je baročno sliko nadomestilo platno mladega koprskega umetnika Bartolomea Gianellija (1824–94), ki je študiral na beneški Akademiji. Ker danes platna več ni in iz fotografskih reprodukcij omenjene votivne kapele ni mogoče razbrati motiva na sliki, lahko zgolj domnevamo, kaj naj bi bilo izvorno na njej upodobljeno. V neobjavljenem delu Gedeona Pusterla (pravo ime Andrea Tommasich) z naslovom "I tesorid'arte in Capo d'Istria" (Rokopis hrani Pokrajinski arhiv Koper) so našteta umetniška dela, ki so bila ob koncu 19. stoletja shranjena v cerkvah in v zasebni lasti koprskih zbirateljev. Spisek Gianellijevih del vsebuje tudi omembo "slika v četrti Bošadraga". Sklepamo lahko, da gre za likovno delo iz omenjenega oltarja (čeprav izvorna lokacija ni specificirana), ki je opredeljeno s temi besedami: "Quadro per la contrada di porta Buserdaga (Bossedraga), rappresenta la Madonnaed i santiNazario, RoccoedElio del 1849". Po virih koprskega zgodovinarja Gedeona Pusterla naj bi sliko, ki je nadomestila starejši dotrajan original (verjetno iz 18. stoletja), leta 1849 ustvaril Bartolomeo Gianelli in naj bi poleg Marije prikazovala like treh svetnikov: Nazarije, Roka in Elije.

Gianellijevega dela, morda kopija originalne baročne slike, danes žal več ni, zato moramo poskrbeti za novo umetniško stvaritev.

Ribiški trg

Tematska in likovna usmeritev

Tematika slike je sakralna, lik je morska zvezda (stellamaris), torej Sveta Marija kot zaščitnica mornarjev. V ozadju naj bo upodobljeno morje ali pa mestna četrt, torej Bošadraga, oziroma Ribiški trg. Poleg lika Svete Marije se lahko avtor odloči tudi za druge, kot na primer za lik svetega Andrej ali pa druge svetnike, povezane z morsko tematiko ali s Koprom, vendar to ni obvezno.

Plačilo: Za naročeno avtorsko delo bo naročnik zagotovil plačilo v višini 4000 evrov bruto.

Liki na sliki naj bodo v smislu figuralike prepoznavni in naj spoštujejo ikonografska in simbolistična umetnostnozgodovinska izročila tega prostora.

Tehnika in dimenzije

Zahtevana slikarska tehnika je olje na platnu (podokvir in platno ustrezne visoke kvalitete), dimenzija slike 2 X 2 metra.

Sprejem predlogov in obvezne priloge

Slikarji, ki želijo sodelovati v izboru, naj na naslov Pokrajinskega muzeja Koper pošljejo skico koncepta likovnega dela v dimenziji največ 50 cm X 50 cm. Poleg tega naj priložijo še besedni opis koncepta slike in sporočilnosti, ki jo želijo upodobiti, v dolžini največ ene strani besedila. V obliki kataloga ali v elektronski obliki pa morajo priložiti še najmanj 10 primerov del iz lastnega opusa.

Izbor

Za izbor je pristojen direktor, kateremu svetuje petčlanska strokovna komisija.

Čas izvedbe: Naročilo izbranega avtorja bo potrjeno do konca meseca junija 2018, rok za oddajo dela pa bo zadnji dan septembra 2018.

Način oddaje predlogov in rok

Sodelujoči na tem javnem povabilu lahko svoje predloge oddajo do 19. maja 2018 po pošti (odločilen bo poštni žig), osebno v tajništvo muzeja (od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro) ali preko elektronskega naslova direktor@pokrajinskimuzejkoper.si.

Sodelujoči, ki bodo vključeni v ožji izbor, bodo o tem obveščeni do 8. junija 2018.

Deli novico: