PRILOŽNOST ZA STROKOVNO KARIERO V KOPRU: Postanite del ZRS-jeve ekipe kot član Laboratorija Inštituta za oljkarstvo

Koper

Ste inovativni, strastni in natančni glede analitičnega dela, z veseljem prevzemate odgovornost in iščete priložnost za strokovni razvoj? Laboratorij Inštituta za oljkarstvo pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper (ZRS) ima za vas odlično novico! Iščejo samostojnega strokovnega delavca/delavko, ki bo postal/a nepogrešljiv član njihove ekipe.

Opis del in nalog

V  Laboratoriju Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper iščejo samostojnega strokovnega delavca, ki bo prevzel odgovornost za zbiranje, zapisovanje, urejanje in obdelavo rezultatov preskusnih metod. Vaša naloga bo tudi priprava poročil o preskusih in druge administrativne naloge. Sodelovali boste pri sprejemanju in označevanju vzorcev ter upravljali z zalogo materiala in skrbeli za čistočo ter vzdrževanje laboratorija.

Imeli boste pomembno vlogo pri pripravi materialov, reagentov in opreme za izvajanje fizikalno-kemijskih analiz. Vključevali se boste v raziskovalno delo. Sledili boste novostim na področju sredozemskih kultur s poudarkom na senzoričnem in kemijskem preskušanju oljčnega olja in drugih živil.

Prav tako boste skrbeli za arhiviranje zapisov sistema kakovosti ter neprestano izobraževanje s strokovno literaturo.

Vaša vloga vključuje tudi sodelovanje pri pripravi javnih razpisov za nabavo kemikalij, drobnega inventarja in potrošnega materiala. Spremljali in zagotavljali boste izvajanje ukrepov iz varstva pri delu ter nudili pomoč pri raziskovalnih projektih. Po nalogu nadrejenega boste izvajali tudi druga dela.


Nudijo

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Poskusno delo: 4 meseci

Delovni čas: 40 ur/teden


Pričakujejo

Izobrazba: Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., smer kemija

Alternativna izobrazba: Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., smer živilska tehnologija, kemijska tehnologija, kemijsko inženirstvo, biokemija, farmacija ali podobna naravoslovna smer

Delovne izkušnje: 1 leto

Vozniško dovoljenje: B

Znanje tujih jezikov: Angleški jezik (razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro), italijanski jezik (razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo)

Računalniška znanja: Urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno, poznavanje računalniških omrežij – osnovno

Zaželeno: Poznavanje zakonodaje in standardov s področja raziskovanja, oljkarstva, oljčnega olja, namiznih oljk ter poznavanje standarda SIST EN ISO/IEC 17025 in pravil akreditacije.


Način prijave

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.


Kontakt za kandidata/kandidatko

Kontaktna oseba: Martina Žerak

Telefon: 056637784, 056637700

E-naslov: martina.zerak@zrs-kp.si

Naslov: Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper


Pridružite se ZRS-jevi ekipi in postanite del uspešnega kolektiva, v katerem boste lahko razvijali svoje strokovne kompetence ter prispevali k raznolikim projektom na področju analitike in laboratorijskega dela. Vabljeni k prijavi!