PREDLOG ZA PRISILNO PORAVNAVO JE NEPOPOLN: Koprsko okrožno sodišče Istrabenzu naložilo dopolnitev

Koper

Okrožno sodišče v Kopru je v postopku prisilne poravnave nad Istrabenzom sklenilo, da mora družba v osmih dneh dopolniti naknadni predlog za prisilno poravnavo. Med drugim mora predložiti soglasje upnikov, da se strinjajo s poravnavo, ki vsebuje ponudbe za zmanjšanje navadnih finančnih terjatev oz. odlog roka njihovega plačila.

Sodišče je pri pregledu naknadnega predloga za prisilno poravnavo ugotovilo, da je ta nepopoln. Zato mora družba predložiti zapisnik upniškega odbora, kjer je bil sprejet sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic ter soglasje upnikov, ki so skupno imetniki več kot 50 odstotkov vsote vseh finančnih terjatev, da se strinjajo s predlogom za prisilno poravnavo, ki vsebuje ponudbo za zmanjšanje navadnih finančnih terjatev oz. odložitev rokov za njihovo plačilo, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Potem ko Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) na skupščini novembra lani ni uspela s predlogom za prevzem Istrabenzovega premoženja, je sredi januarja vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave Istrabenza. Nato je DUTB sredi aprila vložil naknadni predlog za prisilno poravnavo, katerega sestavni del je med drugim poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika vključno s seznamom navadnih terjatev do dolžnika seznamom dolžnikovih ločitvenih upnikov ter načrt finančnega prestrukturiranja.

Upnik je v naknadnem predlogu za prisilno poravnavo obrazložil, da bo ta učinkoval le na navadne finančne terjatve upnikov in na zavarovane finančne terjatve ločitvenega upnika, pri čemer je predlagal tako znižanje obrestnih mer kot odlog plačila navadnih finančnih terjatev. Podal je alternativno ponudbo za konverzijo zavarovanih in navadnih finančnih terjatev v kapital, odlog plačila in zmanjšanje plačila navadnih finančnih terjatev, ki predstavljajo del terjatve, ki po vrednosti presega vrednost zavarovanja.

Istrabenzov finančni upnik je DUTB. Ta ima po mnenju sodišča nezavarovano finančno terjatev, ki predstavlja presežek nad vrednostjo zavarovanja terjatve. Višina zavarovane terjatve znaša 74,75 milijona evrov, vrednost zavarovanja pa znaša 9,87 milijona evrov.

DALEČ STRAN, NA POČITNICE: Daleč stran, kjer se začne življenje

Minevajo dnevi, tedni, meseci, ... Zimske plašče smo medtem zamenjali za kratke rokave, že en mesec se sprehajamo v natikačih. Na vrtu je iz sadik zrasla ogromna solata. Edini znani obraz zadnjega meseca je sosedov. Edina znana roka pa je cev hišnega sesalca. Želimo si skočiti v vodo in ležernih poletnih dni.

Finančna terjatev do DUTB je zapadla 24. septembra lani in DUTB je tedaj predlagala, da bi Istrabenz insolventnost odpravil tako, da bi nanjo prenesli njegovo premoženje, preostale obveznosti pa bi v celoti odpisala. Nato bi šel lahko Istrabenz v likvidacijski postopek, vendar pa skupščina Istrabenza 26. novembra predloga ni podprla z zadostno večino.

Istrabenz je leta 2010 začel uresničevati načrt finančnega prestrukturiranja, ki je bil potrjen v sklopu postopka prisilne poravnave. Z bankami upnicami se je februarja 2013 dogovoril o reprogramu finančnih obveznosti, februarja 2018 pa je šel v postopek preventivnega prestrukturiranja finančnih obveznosti. Ker ni izpolnjeval obveznosti, mu je DUTB zasegla delnice družbe Istrabenz Turizem.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija