Pravna pomoč za zakupnike kmetijskih zemljišč

Občina Izola bo v sodelovanju s Primorskim pravnim centrom nudila pravno pomoč zakupnikom kmetijskih zemljišč pri pisanju pritožb na opomine, ki jih prejemajo od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Pravnica Primorskega pravnega centra bo nasvete in pomoč pri pisanju pritožb nudila v prostorih krajevnih skupnosti Korte in Jagodje-Dobrava od 16. do 27. septembra po sledečem urniku: v ponedeljek od 10. do 16. ure v prostorih KS Korte (v zadružnem domu); v torek od 10. do 16. ure v prostorih KS Jagodje-Dobrava (ob gostilni Jasna); v sredo od 10. do 16. ure v prostorih KS Korte (v zadružnem domu) ter v petek  od 8. do 12. ure v prostorih KS Jagodje-Dobrava (ob gostilni Jasna).

Občani, ki potrebujejo pomoč pri pisanju pritožbe, se lahko v navedenih terminih oglasijo na sedežu krajevnih skupnosti ali se še prej najavijo na telefonski števili 040 900 399.

Izolski župan Igor Kolenc je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov po izpeljani akciji pregleda kmetijskih zemljišč pozval, naj sprejme najprej ukrepe proti tistim zakupnikom, pri katerih je bilo ugotovljeno, da zemljišča ne uporabljajo v kmetijske namene in imajo na njih objekte, ki niso namenjeni kmetovanju oz. hranjenju orodja ali zbiranju deževnice.

Sklad pa je navkljub pozivu najbrž zaradi enostavnosti postopka poslal opomine vsem zakupnikom zemljišč. Nekateri vrtičkarji in večji kmetje so ob prejemu opominov izrazili bojazen, da bi Sklad po preteku opomina odpovedal zakupno pogodbo in zemljišče ponovno dal v zakup, kjer bi se pojavili novi "privilegirani" zakupniki.

Občina je zato zaprosila Sklad, da vse nadaljnje aktivnosti, ki so posledica opominov, "zamrzne" in občini omogoči dovolj časa za sprejem prostorskega akta, ki bo dovoljeval umeščanje pomožnih objektov na kmetijskih zemljiščih. Obenem pa župan zakupnikom svetuje, naj podajo pritožbo na opomin, ki so ga prejeli od Sklada, in priložijo fotografijo, iz katere je razvidno, da objekt uporabljajo v kmetijske namene.

palinko |  13 .09. 2013 ob  12: 45
pa si je župan zabil avtogol
eko |  12 .09. 2013 ob  17: 41
bravo Kolenc