Povprečna plača avgusta nižja kot julija

Zaposlena oseba je v Sloveniji avgusta zaslužila v povprečju 989,52 evra neto ali nominalno za 0,1 odstotka, realno pa za 0,4 odstotka manj kot julija. Povprečna mesečna bruto plača za avgust je znašala 1506,88 evra in bila od plače za julij nominalno nižja za 0,2, realno pa za 0,5 odstotka, je objavil statistični urad.

Povprečna mesečna bruto plača za avgust se je glede na pretekli mesec najopazneje zvišala v dejavnostih oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za dva odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 1,8 odstotka) in gostinstvo (za 1,4 odstotka).

Znižanje povprečne mesečne bruto plače pa je bilo najizrazitejše v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 4,8 odstotka), v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 4,2 odstotka) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 3,4 odstotka).

V prvih osmih mesecih letos je bila povprečna mesečna bruto plača nominalno za 0,5 odstotka, realno pa za 2,5 odstotka nižja od lanske bruto plače v tem obdobju. Zaposlena oseba je tako v prvih osmih mesecih letošnjega leta zaslužila na mesec povprečno 1511,78 evra bruto.

V prvih osmih mesecih se je povprečna mesečna bruto plača v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta zvišala v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (za pet odstotkov), v predelovalnih dejavnostih (za 2,4 odstotka) in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 0,3 odstotka).

V dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih se praktično ni spremenila, v vseh drugih dejavnostih pa se je znižala, so navedli statistiki.

Povprečna mesečna neto plača za avgust je bila višja od povprečja v državi samo v osrednjeslovenski statistični regiji in v jugovzhodni Sloveniji. Manj kot 900 evrov neto so zaposleni prejeli v pomurski in notranjsko-kraški statistični regiji.

V primerjavi s preteklim mesecem je bila povprečna mesečna neto plača za avgust višja samo v jugovzhodni Sloveniji (za 5,2 odstotka), v podravski (za 0,2 odstotka) in v gorenjski statistični regiji (za 0,1 odstotka).

V prvih osmih mesecih se je povprečna mesečna neto plača v primerjavi z istim obdobjem 2012 zvišala v skoraj vseh statističnih regijah, razen v obalno-kraški in spodnjeposavski statistični regiji, v dveh statističnih regijah pa se praktično ni spremenila.

Povprečna mesečna bruto plača za avgust se je v javnem sektorju glede na julij znižala za 0,7 odstotka. V sektorju država se praktično ni spremenila, v zasebnem sektorju pa se je nekoliko zvišala (za 0,1 odstotka).

V prvih osmih mesecih letos se je povprečna mesečna bruto plača v primerjavi z enakim obdobjem lani v javnem sektorju znižala za 1,5 odstotka; v sektorju država se je znižala za 3,1 odstotka, v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 0,2 odstotka.