POUDAREK NA PRIMESTJU IN PODEŽELJU: 25 novih dodatnih uličnih zbiralnikov za e-odpadke v MOK

Koper

Marjetica Koper in družba ZEOS sta postavila na 25 dodatnih lokacij nove ulične zbiralnike za oddajo malih e-odpadkov (OEEO) in odpadnih baterij (OPBA). Pred petimi leti je bilo postavljenih v občini prvih 17 tovrstnih zbiralnikov. Občanke ter občani so jih lepo sprejeli, saj se je vse od časa njihove postavitve v njih zbralo 67 ton odpadne električne in elektronske opreme.

Sicer pa so dodatne ulične zbiralnike postavili v centru Kopra, Žusterni, Olmu, Škocjanu, Vanganelu, Marezigah, Šmarjah, Bertokih, Pobegi-Čežarjih, Sv. Antonu, Gračišču, Gradinu, Črnem Kalu, Dekanih in Škofijah.

Vse njihove lokacije lahko najdete na spletnem zemljevidu na strani www.zeos.si/zbirna-mesta/.

Direktor podjetja Marjetica Koper, d.o.o., Davor Briševac: "Elektroniko lahko izjemno dobro recikliramo. Pravilno odlaganje teh odpadkov pripomore k lažjemu odvozu in posledično predelavi. Današnje tehnologije omogočajo, da večji del teh odsluženih elektronskih naprav ponovno uporabimo. Gre za dober primer krožnega gospodarstva. Naša želja je bila razširiti to specifično komunalno infrastrukturo tudi na primestje in zaledje. To že uspešno počnemo z individualnimi zabojniki za mešano komunalno embalažo, sedaj pa še z uličnimi zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije. Na ta način sodelujemo pri dvigu kvalitete življenja krajanov primestja in na podeželja."

Direktor družbe ZEOS, d.o.o., Emil Šehić: "Naša mreža uličnih zbiralnikov je pripomogla k doseganju okoljskega cilja zbiranja in ločevanja e-odpadkov. Slovenci smo vedno boljši pri ločevanju e-odpadkov, še posebno pri malih aparatih. Pred postavitvijo uličnih zbiralnikov na eko otoke so posamezniki velikokrat odlagali odsluženo elektroniko kar med mešane odpadke. Posledično ta ni bila obdelana, z našo mrežo uličnih zbiralnikov pa se je prepoznavnost ločevanja e-odpadkov povečala. Ker so zbiralniki postavljeni na eko otokih, dajejo občankam in občanom jasno informacijo, da je potrebno te odpadke ločevati. Pred šestimi leti smo v Sloveniji zbrali 8.000 ton, danes pa že 15.000 ton e-odpadkov in ta infrastruktura bo zagotovo pripomogla k lažjemu doseganju cilja – zbranih 65 odstotkov e-odpadkov od količine aparatov, danih na trg v preteklih treh letih."

Zbiralniki so v Mestni občini Koper postavljeni v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o., skupaj z lokalnim partnerjem Marjetica Koper, d.o.o. Po Sloveniji jih je do danes postavljenih skupaj že preko 700. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. Nagovarja gospodinjstva naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami, saj so le-ti posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jim želijo približati možnosti njihove oddaje. Vsebujejo težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, iz katerih se lahko proizvajajo novi proizvodi, s tem pa se ohranjajo naravni viri.