POSVET NA PORTOROŠKI TURISTICI: O izzivi in priložnostih sodobnih oblik učenja in poučevanja

Piran

V četrtek, 7. februarja 2019, bo v Portorožu, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistici, potekal posvet o uvajanju inovativnih in prožnih oblik učenja in poučevanja v visokem šolstvu. Predstavniki vseh treh javnih univerz (Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem), Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo razpravljali o dosežkih, priložnostih in izzivih pri razvoju sodobnih oblik učenja in poučevanja v visokem šolstvu.

Projekt sledi strateškim smernicam in ciljem, ki jih opredeljujejo temeljni evropski in nacionalni dokumenti na področju visokošolskega izobraževanja. V okviru Strateškega okvirja – izobraževanje in usposabljanje 2020 so namreč določeni štirje skupni cilji EU za reševanje izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja do leta 2020, in sicer uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti, izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, uveljavljanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva ter spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.

Posvet Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja – izzivi in priložnosti je organiziran v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP),  ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada. Konzorcij projekta povezuje vse tri javne univerze; Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem ter Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.

Na posvetu bodo predstavljene načrtovane aktivnosti projekta, katerega cilj je prispevati k povečanju deleža visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki pri svojem delu uporabljajo prožne in inovativne oblike učenja ter izsledki projektov s področja razvoja in spodbujanja uvajanja prožnih oblik učenja in poučevanja kot izhodišče za projekt INOVUP. Posvet bo namenjen tudi razpravi o razumevanju pojma "Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja".

Udeležence posveta bosta pozdravili dekanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, dr. Mara Cotič in vodja Sektorja za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Erika Rustja. V nadaljevanju bo projekt predstavil dr. Tomaž Deželan z Univerze v Ljubljani, temu bo sledila okrogla miza z naslovom Kako razumeti pojem "Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja"? na kateri bodo sodelovali dr. Erika Rustja (MIZŠ), dr. Maja Mezgec (UP), dr. Damjan Štefanc (UL), dr. Milena Ivanuš Grmek (UM) in dr. Katarina Rojko (FIŠ); okroglo mizo bo moderirala dr. Sonja Rutar (UP).

Delavnice v popoldanskem delu bodo namenjene podrobnejši predstavitvi posamezne aktivnosti projekta (Oblikovanje multiplikatorjev, Priprava in oblikovanje gradiv o visokošolski didaktiki, Priprava analize stanja na nacionalni ravni in evalvaciji že izvedenih usposabljanj), pa tudi razpravi o nadaljnjem delu in pričakovanih rezultatih teh aktivnosti.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija