POMOČ OB NARAŠČANJU ŠTEVILA COVIDNIH BOLNIKOV: Kakšen je odziv obalnih dijakov in študentov na ministrov poziv?

Koper

Ob vse večji obremenitvi bolnišnic s covidnimi pacienti je minister za zdravje Janez Poklukar na izobraževalne zavode za poklice v zdravstveni negi naslovil poziv k vključevanju dijakov in študentov v teh izobraževalnih zavodih v delovni proces bolnišnic. Zanimalo nas je, kakšen je odziv obalnih dijakov in študentov na ministrov poziv, zato smo se obrnili na Srednjo šolo Izola, Univerzo na Primorskem in Almo Mater Europaea.

Janez Poklukar

Tako na Srednji šoli Izola kot na Univerzi na Primorskem (UP) so nam potrdili, da so prejeli poziv Poklukarja k vključevanju dijakov in študentov v delovni proces bolnišnic, medtem ko so na Almi Mater Europea, ki deluje tudi v Kopru, bili z njim seznanjeni preko medijev.

V Srednji šoli Izola izvajajo program Zdravstvena nega in kot so nam pojasnili, so k vključevanju v delovni proces bolnišnic že pozvali svoje dijake, njihov odziv pa je bil večinoma pozitiven. Ali gre pri tem pozivu za prostovoljno izbiro dijakov, odgovarjajo, da imajo njihovi dijaki tretjih in četrtih letnikov po programu predvideno štiritedensko praktično usposabljanje pri delodajalcu. "Zaradi trenutno izredno kritičnih razmer bi z izvajanjem PUD-a (Praktično usposabljanje z delom, op. avtorja) pričeli prej, spremenili bi na začetku leta načrtovani termin."

Kljub zaostrenim razmeram v bolnišnicah pa so prepričani, da je sodelovanje dijakov v delovnem procesu zanje koristno, "saj bodo z vključitvijo v delovni proces bolnišnic imeli možnost utrjevanja in nadgrajevanja veščin, spretnosti in znanja praktičnega pouka, timskega sodelovanja, posvetili bi se pacientu, si vzeli čas zanje, jim nudili človeško podporo, okrepili bi čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, razvijali poklicno pripadnost stroki zdravstvene nege, naučili bi se premagovati napore zaradi oteženih delovnih razmer. To bi pripomoglo k oblikovanju njihove osebnosti in pridobivanju poklicnih kompetenc." Sicer pa, kot dodajajo, njihovi učenci že zdaj vsak teden sodelujejo v delovnem procesu bolnišnic pri praktičnem pouku v bolnišnici in na PUD-u.

Med pozivi ni samo Poklukarjev

"Pozivi se vrstijo tudi iz samih zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodov, s katerimi sodelujemo," so ob potrditvi na prejem ministrovega poziva zapisali na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem, kjer pojasnjujejo, da je bilo tako tudi v preteklih valih epidemije in se je veliko študentov v klinično okolje prostovoljno že vključevalo.

"Številni so se odzvali pozivu kliničnih okolij in drugih vladnih ali nevladnih organizacij po prostovoljcih in dodatni pomoči. V vseslovenski bazi prostovoljcev s področja zdravstva, ki jo vodijo študenti medicine in zdravstvene nege, je bilo v preteklem letu, v jesenskem času, vpisanih 600 študentov različnih zdravstvenih fakultet, od tega 164 študentov Fakultete za vede o zdravju," na kar so še posebej ponosni.

Fakulteta za vede o zdravju je študente zdravstvene nege, ki jim do zaključka študija manjka še diploma, že obvestila o pozivu ministrstva za zdravje ter pozivih zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih po njihovih povečanih potrebah po pomoči. Študenti, ki bodo v prihodnjih tednih skozi študijski proces usvojili potrebna znanja in spretnosti za vstop v klinično okolje, se bodo vključili v delovni proces bolnišnic in drugih zdravstvenih zavodov skozi obvezno klinično in praktično usposabljanje. "Študente spodbujamo tudi k prostovoljnemu delu v kliničnem okolju in le-to tudi upoštevamo pri priznavanju pridobljenih kompetenc," pravijo in poudarjajo, da je veliko njihovih študentov, predvsem izrednih in podiplomskih, že vključenih v redni delovni proces kliničnega okolja.

Odzvali so se že v prvem valu

Tudi na Alma Mater Europaea so povedali, da so njihovi študenti zdravstvene nege v delovni proces bolnišnic vključeni že tekom celotnega študija (od začetka oktobra). "Študenti drugega in tretjega letnika so vsi razporejeni na delo v vseh učnih bazah v Sloveniji, ki so odprti za naše študente zdravstvene nege, zlasti pa: UKC Maribor, SB Murska Sobota in SB Ptuj. Sicer pa so na voljo za pomoč in delo v bolnišnicah tudi študenti fizioterapije in socialne gerontologije v drugih bolnišnicah in ustanovah, kjer je potreba ali povpraševanje (kot praktikanti ali kot prostovoljci)."

Na pobudo študentov in mentorjev na zdravstvenih programih Alma Mater so se že v prvem valu odzvali s tem, da so vzpostavili prostovoljsko ekipo 'Ker nam je mar'. Tako so bili študenti zdravstvene nege, fizioterapije in socialne gerontologije vključeni kot prostovoljci v bolnišnicah, domovih za starejše in zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Pomagali so na covid oddelkih in bili usmerjeni v delo po potrebi vsakega zavoda posebej. "Študenti so se v ta prostovoljni program vključevali po svoji volji in moči," pojasnjujejo na Alma Mater, kjer menijo, da je vključevanje študentov v klinično usposabljanje tudi v normalnih delovnih pogojih koristno in nujno za vse zdravstvene ustanove, da si na ta način vzgojijo in zagotovijo dobre strokovnjake, kot je to praksa v sosednji Avstriji ter drugih državah EU.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija