POMEMBNO OBVESTILO ZA ŠTUDENTE: UP objavila razpis za vpis v podiplomski študij

Koper

Univerza na Primorskem je v soboto, 28. marca, objavila razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje in doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem letu 2020/2021.

Magistrski študijski programi

Za magistrske študijske programe 2. stopnje je Univerza na Primorskem (UP) za vpis v 1. letnike za državljane RS in državljane članic EU razpisala 1055 mest, od tega 830 mest za redni in 225 mest za izredni študij. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je UP razpisala 184 mest, od tega za redni študij 121 mest in 63 mest za izredni. Posebej je za vpis v 1. letnik za kandidate za vzporedni študij razpisanih še 56 mest.

Novost v razpisu za vpis v magistrske študijske programe predstavlja razpis študijskega programa Inkluzivna pedagogika (UP PEF) tudi na dislocirani enoti na Ptuju. Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 32 študijskih programov, od tega izvedbo 5 študijskih programov tudi v angleškem jeziku: Ekonomija in finance, Management, Matematične znanosti, Podatkovna znanost, Trajnostno grajeno okolje.

Doktorski študijski programi

Za doktorske študijske programe 3. stopnje je UP za vpis v 1. letnike razpisala 126 vpisnih mest, in sicer 123 mest za izredni študij in 3 mesta za redni študij. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce pa posebej še 51 vpisnih mest. Novosti v razpisu za vpis v doktorske študijske programe predstavljajo trije novi študijski programi:

- skupni mednarodni študijski program Računalništvo in informatika (Computer Science) - UP FAMNIT in Univerza St Andrews s Škotske;

- Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (UP FAMNIT) in

- Preventiva za zdravje (UP FVZ).

Za kandidate za vpis v 1. letnik je UP razpisala 16 študijskih programov, od tega izvedbo 4 študijskih programov UP FAMNIT tudi v angleškem jeziku: Matematične znanosti, Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, Računalništvo in informatika, Računalništvo in informatika – Computer Science (skupni mednarodni študijski program).

Prvi prijavni rok

Prvi prijavni rok se prične v sredo, 8. aprila 2020.

Več informacij v povezavi z razpisom za vpis in prijavnim postopki je kandidatom na voljo na spletnih straneh UP in članic UP:

- za magistrski študij

- za doktorski študij