POMEMBNA DOGODKA V TEDNU PRAZNOVANJA ZRS KOPER: Podelitev nagrad in okrogla miza

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) organizira že 16. tradicionalno podelitev nagrad in priznanj ZRS Koper – GLASNIK ZNANOSTI 2021, ki bo v petek, 11. junija 2021, ob 11. uri, v prostorih Restavracije Kamin, Hoteli Belvedere, Dobrava 1a, Izola. Slavnostni govornik na letošnji prireditvi bo dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

ZRS Koper vsaki dve leti, v začetku meseca junija, organizira tradicionalno podelitev nagrad in priznanj za odlične znanstvene dosežke ZRS Koper – "Glasnik znanosti". S prireditvijo želijo predstaviti njihovo znanstveno-raziskovalno delo in nagraditi raziskovalce, ki dosegajo odličnost znanstvenega dela. Hkrati pa želijo promovirati in približati znanost tudi splošni javnosti.

Letos beležijo peto leto delovanja kot samostojni javni raziskovalni zavod ter sedemindvajseto leto od ustanovitve prvega in še danes edinega javnega raziskovalnega zavoda s sedežem izven Ljubljane, ki svojo poslanstvo udejanja tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. ZRS Koper kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod deluje na področjih humanistike, družboslovja in naravoslovja.

dr. Jože Pirjevec

Letošnji prejemniki in prejemnice nagrade Glasnik znanosti ZRS Koper so:

- akad. Jože Pirjevec – za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalk/cev;

- dr. Barbara Gornik – za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalk/cev;

- dr. Irina Moira Cavaion – za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalk/cev;

- sodelavke in sodelavci Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper – za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin.

Ob tej priložnosti bo predstavljena tudi novo izdana publikacija Glasnik ZRS Koper – Poročilo o delu Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za leto 2020.

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper

OKROGLA MIZA UNIVERZA IN DRŽAVA

Po zaključenem dopoldanskem programu – podelitvi nagrad in priznanj – bodo na enaki lokaciji nadaljevali druženje, in sicer ob 14. uri z okroglo mizo, ki jo organizira ZRS Koper  na temo:

UNIVERZA IN DRŽAVA

Nekdanji rektorji slovenskih univerz ter predsedujoča Rektorski konferenci Republike Slovenije (RK RS) in Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) bodo predstavili svoje izkušnje in poglede na premagovanje koncepta državno regulirane univerze, na zakon o univerzi in predlog novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID) ter na svobodnejše povezovanje raziskovalnih in visokošolskih zmogljivosti v Sloveniji. Na okrogli mizi bodo sodelovali:

Rado Bohinc

• nekdanji rektorji: prof. dr. Lucija Čok, prof. dr. Rado Bohinc, prof. dr. Stane Pejovnik, prof. dr. Ivan Svetlik in prof. dr. Ludvik Toplak,

• predsednik RK RS: prof. dr. Zdravko Kačič in

• predsednik KOsRIS: prof. dr. Gregor Anderluh. 

Razpravo bo povezoval prof. dr. Rado Bohinc. Kot iztočnico za razpravo bo predstavil pravkar izdano knjigo UNIVERZA IN DRŽAVA.