PODELJENE BARTOLOVE NAGRADE: "Dvom nas brani pred zavajanjem in zaslepljenostjo ustaljenih resnic"

Koper

V okviru Dnevov humanistike, ki so potekali med 9. in 13. aprilom 2018, sta na slavnostni podelitvi diplom Fakultete za humanistične študije dekanja, prof. dr. Irena Lazar, in prorektor za internacionalizacijo UP, izr. prof. Boris Kavur, podelila tudi Bartolove nagrade in priznanja.  Bartolovo nagrado visokošolskemu učitelju za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je letos prejela doc. dr. Jadranka Cergol Gabrovec z Oddelka za italijanistiko UP FHŠ.

Jadranka Cergol Gabrovec

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem je institucija, ki goji humanistične in družboslovne ideje skozi prizadevno in ustvarjalno delo generacij študentk in študentov.  Na njej se iz generacije v generacijo trudijo in si prizadevajo mnogi predavatelji, študenti in posamezniki, ki s posebno naklonjenostjo razvijajo in oblikujejo pedagoške in raziskovalne dosežke fakultete.

Podelitev diplom

Nekateri izmed njih to počno s še posebno predanostjo. Njihovo delo so se na UP FHŠ pred nekaj leti odločili nagraditi z Bartolovimi nagradami za visokošolskega učitelja, študente ter plaketo Pro Amicis Facultatis, torej za zunanje sodelavce ali inštitucije, katerih rezultati dvigajo ugled fakultete.

Karin Bernardi

Poleg Jadranke Cergol Gabrovec, ki jo odlikuje zavezanost k razvoju svoje stroke ter nesebično delo in predanost pri delu s študenti, so med letošnjimi nagrajenci še Karin Bernardi - Bartolova nagrada za študentko 1. stopnje za skupno zaključno delo: Ustanovitev in delovanje piranske bratovščine Filipa Nerija na osnovi zgodovinskih in arheoloških virov, Tomi Toth - Bartolova nagrada za študenta 2. stopnje za izkazane izjemne dosežke na področju umetnosti, kakor tudi v kontekstu njegovih primarnih študijskih področij.

Tomi Toth

Bartolovo priznanje študentom, ki so s svojim delom in nadpovprečnimi dosežki na področju obštudijskih dejavnosti prispevali k uveljavitvi fakultete, je prejela Nika Pavletić. Inštitut za raziskovanje Krasa  Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pa je prejemnik Bartolove plakete Pro Amicis Facultatis.

Nika Pavletić

Plaketo prijatelja fakultete podelijo posamezniku ali organizaciji za dolgoletno aktivno sodelovanje pri razvoju fakultete ter pri podpori njenega študijskega in ob študijskega dela. Nagrado je v imenu inštituta je nagrado prevzel predstojnik, prof. dr. Tadej Slabe.

Inštitut za raziskovanje Krasa, Tadej Slabe

Lanskoletna Bartolova nagrajenka doc. dr. Neva Čebron, predavateljica na UP FHŠ, je letošnjim nagrajencem in diplomantom v svoji poslanici namenila naslednje besede: "Bartol nas opozarja, da smelost iskanja vodi v nove izsledke in odkritja. Dvom nas hkrati ubrani pred zavajanjem in zaslepljenostjo ustaljenih resnic, nas obvaruje služabništva eni sami resnici, nas vodi v pogumna spoznanja in dognanja, celo v velika odkritja. V veliko veselje mi je bilo, da sem vas spremljala v delu vaše poti. Obogatili ste me s svežino zvedavosti, radovednosti, zanesenosti. Želim vam, da bi vse te lastnosti smelo ohranili še naprej in jih prelili v samostojno držo razmišljujočega, ozaveščenega človeka, ki verjame in deluje za napredek, razvoj in uspeh drznega humanizma."

Deli novico: