POD VODSTVOM ANDREJE KUTNAR: LIFE BE-WoodEN začenja svojo raziskovalno pobudo za trajnostno gradnjo

Koper

S februarjem 2024 začenjajo dvoletno raziskovalno delo v okviru mednarodnega projekta LIFE BE-WoodEN – Stavbe in izobraževanje v lesnem ekosistemu za Novi evropski Bauhaus, ki se bo izvajal v okviru Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub).

Projekt na UP IAM vodi prof. dr. Andreja Kutnar, projektni konzorcij vodi Università degli studi di Genova s partnerji Regione Liguria, ART-ER-Società consortile per azioni, Università degli Studi di Firenze, FederlegnoArredo, Comité Européen de Coordination de l'habitat Social in Politechnika Wroclawska.

Projekt je financiran v okviru pobude LIFE2027 Evropske komisije in si prizadeva spodbujati dekarbonizacijo stavb in izboljšati krožnost v gradbenem sektorju ter premagovati ovire, ki preprečujejo široko uporabo lesa in materialov na osnovi biomase. LIFE BE-WoodEN prav tako sledi smernicam in vrednotam meddisciplinarne pobude NEB (New European Bauhaus), ki povezuje Evropski zeleni dogovor z bivalnimi prostori in izkušnjami.

Z orodji za krepitev zmogljivosti (NEBinars, spletni seminarji, terenski obiski in poletna šola), ki so namenjena razširitvi znanja o materialih na osnovi biomase v gradbeništvu med strokovnjaki lesnega sektorja, si projekt prizadeva združiti lokalne deležnike, civilno družbo, prebivalce in akademike s participatornim in transdisciplinarnim pristopom za ponovno ustvarjanje bivalnih prostorov.

LIFE BE-WoodEN poseben poudarek namenja socialnim stanovanjem, ki zadovoljujejo potrebe starejših in ranljivejše populacije. Cilj je pripraviti strokovnjake, ki ustrezajo potrebam trga ter premagati fragmentacijo lokalne dobavne verige in vrednotiti okoljske koristi pri uporaba lesa in materialov na osnovi biomase v gradbeništvu.