PO OPRAVLJENI REVIZIJI: Občini Divača za poslovanje v letu 2021 negativno mnenje

Slovenija

Računsko sodišče je po opravljeni reviziji poslovanja Občini Divača izreklo negativno mnenje za poslovanje v letu 2021. V reviziji so ugotovili, da divaška občina ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili, so zapisali v povzetku revizijskega poročila.

Revizija poslovanja je potekala v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna, zaključnega računa in izvrševanje proračuna, prodajo nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, na javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje (za prevoze učencev osnovne šole in tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam), na zadolževanje ter druga področja poslovanja (imenovanje podžupana in imenovanje nadzornega odbora).

Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da županja o sprejeti odločitvi o začasnem financiranju med januarjem do marcem 2021 ni obvestila občinskega sveta. Za vodenje postopka javnega zbiranja ponudb ni imenovala komisije, temveč je to delo opravljal odbor za gospodarstvo in okolje.

Pri plačilu obveznosti iz proračuna ni bil upoštevan zakonski plačilni rok, ugotovili pa so tudi nekaj drugih nepravilnosti pri projektu gradnje kanalizacijskega omrežja in infrastrukture v več vaseh. Javno naročilo za prevoze učencev osnovne šole ni bilo skladno s predpisi o javnem naročanju.

Divaška občina je nekaterim javnim zavodom zagotovila tudi finančna sredstva za odplačilo obveznosti, ne da bi pred tem pridobila soglasje finančnega ministrstva. Pred izdajo soglasij za zadolžitev nekaterih drugih javnih zavodov pa niso bile opravljene vse potrebne preveritve.

Računsko sodišče županji Alenki Štrucl Dovgan očita tudi, da ni imenovala podžupana.

Računsko sodišče je Občini Divača podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa od njih zahtevalo predložitve odzivnega poročila. Divaška občina je že med samim revizijskim postopkom, kjer je bilo to mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti ter ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Županja Štrucl Dovgan je povedala, da je računsko sodišče revidiralo leto 2021, ki je bil čas epidemije covida. "Določenih stvari se zato ni dalo izpeljati drugače, kot smo jih izpeljali. Vendar smo v času postopka odpravili vse napake, ki jih je računsko sodišče ugotovilo, za naprej pa se bomo držali njihovih priporočil, ki so nam jih dali ob koncu postopka," je dejala.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija