PO MIŠIČU NA VRSTI NEKDANJI NADZORNIKI: O poravnavi bodo odločali delničarji na junijski skupščini

Koper

Delničarji Luke Koper bodo na skupščini, ki bo 29. junija, odločali o porabi lanskega bilančnega dobička, ob čemer uprava in nadzorni svet predlagata, da podjetje za izplačilo dividend nameni 14 milijonov evrov. Na dnevnem redu skupščine je tudi predlagana sklenitev poravnave z nekdanjimi člani nadzornega sveta v višini 55.000 evrov.

Po predlogu uprave in nadzornikov bi dividenda znašala en evro bruto na navadno delnico. Dividenda za leto 2019 je znašala 1,07 evra bruto na delnico. Preostanek od sicer 30,64 milijona evrov lanskega bilančnega dobička bi ostal nerazporejen, izhaja iz sklica skupščine, ki ga je Luka včeraj objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Na dnevnem redu skupščine, ki bo 29. junija v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru, bodo delničarji odločali tudi o poravnavi z nekdanjimi člani nadzornega sveta Alenko Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andrejem Šercerjem ter Žigo Škerjancem v višini 55.000 evrov.

Kot izhaja iz utemeljitve predloga, je nadzorni svet Luke aprila 2014 s sklepom krivdno odpoklical Gašparja Gašparja Mišiča s funkcije predsednika uprave družbe in prenehanju delovnega razmerja. Gašpar Mišič je nato vložil tožbo na ugotovitev ničnosti sklepa z zahtevki zoper družbo v zvezi s plačili iz naslova plač, regresa in denarnega povračila.

Okrožno sodišče v Kopru je marca 2016 ugotovilo ničnost sklepa o odpoklicu, ki je kasneje v tem delu postala pravnomočna, delovno sodišče v Kopru pa je junija 2017 izdalo sodbo, s katero je ugotovilo, da delovno razmerje ni prenehalo na podlagi sklepa nadzornega sveta, ampak je trajalo do konca maja 2014, ter družbi naložilo obračun in plačilo nadomestila plače, prispevke in akontacijo dohodnine ter plačilo iz naslova regresa in denarno povračilo.

Višino denarnega povračila je višje delovno in socialno sodišče s sodbo januarja 2018 znižalo, tako da je družba tožniku izplačala znesek v višini 58.680 evrov iz naslova dveh neizplačanih plač ter drugih pravic iz delovnega razmerja ter stroškov postopka.

Ker je imela Luka Koper v tistem času sklenjeno zavarovanje organov vodenja in nadzora ter drugih vodilnih oseb, je za njej nastalo škodo v obliki Gašparju Mišiču izplačanega zneska iz naslova nezakonitega sklepa, sprejetega s strani bivših članov nadzornega sveta, uveljavila zavarovalni zahtevek ter sklenila poravnavo, na podlagi katere ji bo zavarovalnica Wiener Städtische ob solidarni odgovornosti tistih nadzornikov, ki so glasovali za odpoklic, izplačala znesek v višini 55.000 evrov.

Gašpar Gašpar Mišič

Če bi družba iz naslova odškodninskega sodnega postopka, ki ga je zoper njo sprožil Gašpar Mišič in je po pravnomočni zavrnitvi tožbe v fazi izrednih pravnih sredstev, nastala dodatna škoda, jo bo po določilih poravnalne pogodbe od zavarovalnice lahko uveljavila, so še pojasnili.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija