PO BOGATIČU TUDI STRMČNIK 'V MINUSU': Tako je lani poslovala ankaranska občina

Ankaran

Ankaranski občinski svetniki so na včerajšnji 13. redni seji sprejeli zaključni račun občine za leto 2023. Ta izkazuje prihodke na ravni 10,99 milijona evrov in odhodke na ravni 12,28 milijona evrov. Zabeležili pa so primanjkljaj v višini 1,29 milijona evrov. 

Največji delež realiziranih prihodkov, ki obsegajo 97,59 odstotkov sprejetega plana proračuna občine, predstavljajo davčni prihodki, sledijo nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki. Celotni prihodki so bili lansko leto za približno 59 odstotkov višji kot v letu 2022.

Največji delež odhodkov v Občini Ankaran predstavljajo investicijski odhodki (37,96 odstotkov), tekoči transferi (31,60 odstotkov) in tekoči odhodki (27,19 odstotkov). "Eden glavnih razlogov za nižjo realizacijo je predvsem posledica določenih nezaključenih in neizvedenih investicij, ki se bodo realizirale v prihodnjih letih, ter načrtov na področju nakupa nepremičnin," navajajo na občini.

V primerjavi s predhodnim letom so bili skupni odhodki v letu 2023 nekoliko nižji, kar velja za tekoče in investicijske odhodke, medtem ko so bili tekoči in investicijski transferi nekoliko višji. Primanjkljaj na ravni 1,29 milijona evrov je občina pokrila s presežkom iz preteklih let, so sporočili z ankaranske občine.

V Ankaranu dražji vrtec

V drugem branju so obravnavali predlog ustanovitve Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran, ki na seji ni bil sprejet. Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom Medobčinske uprave Istra za leto 2023 in sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ankaran. Nova cena dnevnega programa v Vrtcu Ankaran bo odslej 680 evrov, doslej pa je ta znašala 528 evrov za 1. starostno obdobje. Za 2. starostno obdobje bo nova cena znašala 505 evrov, do sedaj pa je bila 393 evrov.

Predlog predvideva tudi uvedbo popustov za zmanjšanje fizičnega bremena staršev, ki so občani Ankarana – višje popuste za nižje dohodkovne razrede ter nižje popuste za višje dohodkovne razrede. Ohranjajo pa se tudi druge ugodnosti za občane, navajajo: enkratna neprekinjena enomesečna odsotnost otroka v koledarskem letu z obveznostjo 50 odstotkov določenega plačila, ugodnost plačila 50 odstotkov mesečnega prispevka v primeru začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov ter ugodnost pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v primeru kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema.

Svetniki so obravnavali in sprejeli sklep o potrditvi aneksa št. 10 k pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, sklenjenega med Občino Izola, Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Ankaran ter Javnim podjetjem Rižanski vodovod Koper. S podpisom aneksa se podpisnice dogovorijo, da je Občina Ankaran v 3,01 odstotka solastnica gospodarske javne infrastrukture, ki se daje v najem po pogodbi in njenih aneksih. Javno podjetje Občini Ankaran od uveljavitve sklepa neposredno nakazuje najemnino skladno z navedenim odstotkom, pri čemer se za navedeni odstotek zmanjša najemnina, ki jo javno podjetje nakazuje Mestni občini Koper.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
JKDWingChun |  29 .03. 2024 ob  11: 04
12
Kot prvo za en medij ki je za obalo bi se spodobilo da se da vsaj slika Ankarana in ne Trsta! Drugo kot drugo, zdej se tle neki nekdo spet vmešava in mu gre v nos 1.29 miljona evrov primakljaja, a dejte naredit raziskavo koliko je pa npr zapufana koprska občina,pa izolska in piranska občina. Se spomnim še ne dolgo nazaj je veljala koprska občina za najbolj zadolženo na obali.