PIRANSKO ČRPALIŠČE ZA 2 MILIJONA: Ali gre občinski denar spet v korist privatnikov?

Piran

Piranski občinski svetniki v zadnjem času nenavadno hitro odločajo o porabi milijonov evrov proračunskega denarja, ki naj bi jih občina Piran namenjala za različne investicije, od odkupa teniških igrišč v lasti podjetja znanega tajkuna Bojana Petana do gradnje nove portoroške komunalne infrastrukture. Tako je bila na seji 7. julija sprejeta odločitev, da se obstoječe črpališče pri skladišču Grando v Portorožu ne sanira, kar bi bilo najceneje, ampak poruši ter začne z novogradnjo na novi lokaciji. Da sanacija obstoječega objekta ni smiselna, je občinske svetnike prepričalo strokovno mnenje firme Elmarkt d.o.o., ki je izdelala elaborat s predlaganimi štirimi možnimi rešitvami, med katerimi je novogradnja na novi lokaciji ocenjena za najprimernejšo, ter negativno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z zahtevo, da je potrebno obstoječe črpališče odstraniti na primernejšo lokacijo.

Zanimalo nas je, zakaj je ob rednih vzdrževalnih delih sploh prišlo do takšnega kriznega stanja objekta. Ker je za vzdrževanje komunalne infrastrukture v piranski občini odgovorno Javno podjetje Okolje Piran, smo o tem povprašali direktorja Okolja Piran Gašparja Gašparja Mišiča. Iz odgovora, ki smo ga prejeli, izhaja, da je bila sanacija predvidena v programu komunalnega podjetja že leta 2009, vendar do tega ni prišlo zaradi negativnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Enako odločbo je Okolje Piran dobilo tudi leta 2020 z argumentacijo, da je potrebno obstoječe črpališče, ki stoji na območju kulturne dediščine Portorož – Vrt pri hiši, Obala 27, odstraniti na primerno lokacijo.

Poglejmo podrobnosti. Črpališče pri skladišču soli (v parku nekdanje upravne stavbe Droga Portorož) v Portorožu na parceli št. 1339/2 in 1339/1 obe k.o. Portorož je bilo zgrajeno leta 1974. Locirano je na trasi glavnega fekalnega kolektorja Portorož–CČN Piran in je še edino med črpališči, ki še ni bilo primerno rekonstruirano. Parkovne površine na parc. št. 1339/1 k.o. Portorož, na katerih se delno nahaja črpališče pri skladišču soli, predstavljajo naravno dediščino – oblikovane zelene površine Z.P. 1.7.5. ZP Portorož – kompleks vrtov in parkov ob poslovni stavbi Droge. Leta 2009 je pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal kulturnovarstvene pogoje, med drugim, da je potrebno črpališče fekalij 'Droga Portorož' premestiti, "saj ga v prezentacijo parkovne zasnove ni mogoče vključiti in degradira kakovostno oblikovan del celote".

Okolje Piran je pristopilo k izdelavi projekta premestitve črpališča pri skladišču soli in izgradnje novega črpališča avgusta 2017, s čemer je bil seznanjen tudi občinski svet. Projekt se je nadaljeval tudi po prihodu Gašparja Gašparja Mišiča na mesto direktorja Okolja Piran 14. junija 2019, ki pa se je "zaradi znanih okoliščin izločil iz vseh postopkov, vezanih na premestitev črpališča fekalnih vod 'pri stari upravni zgradbi Droge Portorož', zato je projektne rešitve prevzela strokovna služba Občine Piran," so poudarili v svojem pojasnilu v Okolju Piran. Poglejmo, za katere 'znane okoliščine' gre.

Preprodaja zemljišč z ali brez črpališča fekalij?

Gašpar Mišič namreč ni povezan z omenjenim komunalno-infrastrukturnim objektom zgolj kot direktor upravljalca komunalne infrastrukture piranske občine, ampak je bil v preteklosti tudi lastnik sosednje parcele, kjer se nahaja del infrastrukture. Parcela je skupaj z drugimi nepremičninami prešla v njegovo last z menjalno pogodbo med njim in Občino Piran, ki sta jo 20. januarja 2009 podpisala Mišič in takratni župan Tomaž Gantar. Do menjalne pogodbe je prišlo po dveh neuspešnih javnih dražbah, nato pa za občutno znižano vrednost (od začetne 2.930.000 evrov do menjalne vrednosti 2.116.925 evrov) v last Mišiča. Menjalna pogodba je zanimiva tudi zato, ker določa odkupno in služnostno pravico Občine Piran za potrebe komunalne infrastrukture, kar je nedvomno vplivalo na prodajno ceno.

Casa del Sal v lasti investicijskega sklada in brez zaposlenih

Pogodba nadalje določa prenos teh obveznosti v primeru prodaje tretji osebi, saj vsebuje določilo, da pomeni prodaja tretji osebi brez prenosa teh obveznosti na novega lastnika hujšo kršitev menjalne pogodbe. Mišič je, kot je znano, nepremičnine kasneje prodal podjetju Casa del Sal s sedežem v Ljubljani, katerega direktor je po uradno znanih podatkih oseba z imenom Dai Kai. Podjetje sta 2018 ustanovili sklad Kylin Prime Group s sedežem v Švici in družba Amarenavita d.o.o., ki jo je ustanovil 2018 Ying Zhang in katerega direktor je tudi že omenjeni Dai Kai. Amarenavita in Casa del Sal po javno dostopnih uradnih podatkih nimata nobenega zaposlenega.

Mišič nam je potrdil, da je bila ta obveznost pri prodaji zemljišča vključena v pogodbo s podjetjem Casa del Sal, turizem in storitve d.o.o., s sedežem na naslovu Trg republike 3 v Ljubljani. To so nam potrdili tudi v kabinetu župana občine Piran. "Vse pravice in obveznosti iz najemne pogodbe so bile prenesene na novega lastnika, družbo Casa del Sol. Zemljišče, na katerem se nahaja sam objekt črpališča, je v lasti Občine Piran (to je parcela 1339/2 k.o. Portorož). Sosednja parcela, na kateri se nahaja tudi del infrastrukture, je v lasti Case del Sal. Obe omenjeni pravici sta vknjiženi v zemljiški knjigi (in sicer pri parc. št. 1339/1 k.o. 2631 Portorož je vknjižena služnostna pravica za upravljanje s kanalizacijskim omrežjem v korist Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., pri parc. št. 1339/1 je vknjižena tudi odkupna pravica v korist Občine Piran)," pojasnjujejo.

BONUS VIDEO: Sončna očala za 10 ali več 100 evrov?

Kupljeno z delujočim fekalnim črpališčem in prodano že brez njega?

Vsakomur je jasno, da je cena zemljišča, nad katerim je vpisana odkupna in služnostna pravica občine zaradi črpališča fekalnih odpadkov seveda bistveno nižja kot v primeru, če takšnih omejitev in objektov ni. Glede prodajne cene nam je Mišič odgovoril, da je bila cena "primerna stanju in takratnim tržnim razmeram". Vendar pa je nesporno dejstvo, da je Mišič omenjene nepremičnine dobil v pogojih delujočega črpališča s temu primerno nižje ocenjeno vrednostjo, ki pa se je začela spreminjati oziroma povečevati že takoj za tem, ko je zavod za varstvo kulturne dediščine začel preprečevati sanacijo in zahtevati premestitev omenjenega objeta na novo lokacijo. Prodaja nepremičnin je zato potekala v bistveno spremenjenih pogojih, ko je bilo že jasno, da je Okolje Piran začelo s projektom za premestitev črpališča fekalnih vod na novo lokacijo.

Kot so nam pojasnili na naše vprašanje, ki smo ga naslovili na Gašparja G. Mišiča, "prodajalec ni dal kupcu nikakršnih zavez v zvezi s premestitvijo javnega črpališča. Je pa kupec bil seznanjen z dejanskim stanjem in kulturnovarstvenimi pogoji za rekonstrukcijo in dozidavo objekta ter z odločbo ZVKDS iz leta 2009, v kateri je zavod zahteval premestitev dotrajanega črpališča iz varovane parkovne ureditve."

Bo podjetje z nič zaposlenimi res dopolnilo turistično ponudbo Portoroža?

Vsekakor ni moč zanikati dejstva, da je občinski svet sprejel zelo pomembno odločitev, ki ni samo finančno izjemno zahtevna (govorimo o investiciji v vrednosti skoraj 2 milijonov evrov) za občino Piran, ampak ima tudi pomembne finančne posledice za lastnike nepremičnin. Temu se bo namreč vrednost investicije bistveno povečala, ko bo komunalni objekt odstranjen. Nekateri poznavalci lokalnih razmer zato menijo, da je v ozadju odločitve za izgradnjo novega črpališča na novi lokaciji tihi dogovor med bivšim in aktualnimi lastniki.

Ali bodo kmalu po odstranitvi črpališča omenjene nepremičnine dobile novega lastnika, je vprašanje, ki je zelo na mestu, sploh ker je med lastniki investicijski sklad. Župan Đenio Zadković na te pomisleke odgovarja: "Gre za ugibanja. Po naših informacijah namerava novi lastnik tam urediti hotel višjega cenovnega razreda, kar bo dopolnilo turistično ponudbo Portoroža. Hkrati bo bolj urejena okolica, z novo ureditvijo črpališča pa se bo preprečilo onesnaževanje morja."

Glede na lastniško strukturo novega lastnika oziroma podjetja Casa del Sal, ki, sodeč po javno dostopnih podatkih, sicer nima nobenega zaposlenega, lahko samo upamo, da ima župan prav in da nadaljnjih mahinacij s portoroškimi zemljišči oziroma nepremičninami v prihodnosti ne bo.  

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
cazzimperio  |  20 .07. 2022 ob  15: 38
18
Spet točno dva milijona.
Sprašujem, če kdo kaj ve o zaposlovanju v tem javnem podjetju.

Se je opština Piran kaj teritorialno povečala?
Gradbinc dela izključno za komunalo. Pred tem je bil dolga leta v stečaju.
Kosovar kooperante popolnoma obvlada upravo, vozila. Pometačev in zaposlenih je mnogo preveč. Po tem sklepam, da so se površine enormno povečalo. Opština pa je še vedno umazana.
Spet dva milijona kot vsako leto.
Ratman |  20 .07. 2022 ob  14: 48
25
GGM je nevaren narcisoidni psihopat, ki sebe postavlja v nadrejeni položaj, da lahko izvaja psihično nasilje nad ostalimi. Na takšen način s svojimi podrepniki legalno ropa premoženje poštenih občanov in se z njim kiti kot petelin na vrhu kupa gnoja.
Upam, da bo jeseni kandidiral in tako uvidel kako malo podpore ima v Piranu.
Janez Novak |  20 .07. 2022 ob  06: 12
18
Zakaj se potemtakem ni že ob prvem mnenju zavoda premaknilo naprave? Aja, ni bilo pogojev, da bi se to izsililo na OS.
Šetaj.dalje |  19 .07. 2022 ob  21: 37
46
Ko je bil g. Mišić podžupan v prvem mandatu g. Bosmanna, je g. Mišič prišel na to pozicijo ( seveda potom političnih poti in koristi) da je lahko izvajal nepremičninske mahinacije z občinskimi zemljišči, katere pa so bile v takratnem času zelo zajetne, predvsem pa v enormno škodo občanom. Nekaj mesecev nazaj je želel z občino Piran narediti " zamenjavo" zemljišč in sicer z zemljiščem v Dragonji, ki je v njegovi lasti, katero je 3x manj vredno kot zemljišče, ki pa v lasti občini Piran in katerega je hotel pridobiti ( to zemljišče je dejansko terasa pred njegovo vilo na Piranskem obzidju), ki pa je znatno večje vrednosti in je tudi funcionalno, kot pa tisti travnik v Dragonji. Najbolj prereče je pa to, da sta ga. Meira Hot in ga. Zora Mužinič izjavili za medije, da se že vrsto leto " borijo", da bi ravno to zemljišče, ki je v lasti g. Mišiča, ker naj bi ga potrebovali za občane Dragonje, a je javno znano, da ima občina precej bolj funkcionalnih zemljišč v Dragonji, ki bi precej bolj koristile občanom, kot pa to zemljišče od G. Mišiča. Dokler se bodo okoli občinske " sklede" vrteli takšni ljudje, verjemite, da bodo še vaši otroci plačevali grehe teh ljudi. G. Zadkovič pa še g. Mišiča javno hvali, kot da je odrešitelj Piranskega naroda in te občine. V tej občini je korupcija, klientelizem, favorizem in zloraba položajev postala trdna stalnica. Spoštovane občane in občani, na široko moramo odpreti oči in se jasno odločiti, kaj si želimo za našo prihodnost in prihodnost vaših otrok.
Prč |  19 .07. 2022 ob  20: 20
27
To je cena, da je genij županoval, oz, še županjuje. Ko so izbrali ladyGG za direktorja Okolja, sem napovedal, da bomo njegovo fonjo plačali mi, občani. In posel se počasi uresničuje Ma kdo bi rekel? Podjetje, ki je ta posel "legaliziralo" pa se imenuje Elmark doo in ne Elmart doo, kot piše v uvodnem besdilu. Kje so organi, ali tudi oni plešejo?