Piranski svetniki pod streho spravili proračun za prihodnje leto

Tudi v drugem branju so piranski svetniki z večino potrdili predlog proračuna za prihodnje leto, ki je tako sedaj "pod streho". 

Predlog proračuna je potrdilo 16 od 20 prisotnih svetnic in svetnikov. Vzdražni so bili štirje svetniki stranke Piran je naš.

Obseg proračuna občine Piran za leto 2014 znaša 31 milijonov evrov, pri čemer načrtujejo prihodke v višini 27,4 milijona evrov, 1,9 milijona evrov neporabljenih sredstev bodo prenesli iz letošnjega leta, za izvedbo investiciji pa so si odprli možnost črpanja 1,7 milijona evrov posojil.

Več kot tretjina sredstev (11,1 milijona evrov) je predvidenih za investicije. Med večje spadajo energetska sanacija objektov, vrtcev Mornarček in Sečovlje, sanacija carinsko-turističnega pomola, ureditev centra Strunjana, sanacija obalnega pasu pri Fornačah, ureditev centra Lucije in parka Rastelli v Portorožu, sanacija strehe na skladiščih soli, projekt doma vodnih športov v Portorožu, projekt Mediadom Pyrhani, ki je bolj znan kot godbeni dom, razširitev vrtca v Sečovljah in obnova italijanskega vrtca v Luciji.

"Ključno se mi zdi, da smo poleg vseh načrtovanih investicij razpeli varnostno mrežo za občanke in občane, ki so se zaradi hude gospodarske krize znašli v socialni stiski. Občutno smo povišali sredstva, namenjena socialnemu varstvu. Tako tudi v proračunu za prihodnje leto zagotavljamo sredstva za subvencioniranje najemnin, za materialno in brezplačno pravno pomoč, tople obroke, delovanje občinske blagajne in izredne denarne pomoči  Zelo me veseli, da smo povišali tudi sredstva za šport in urejanje kolesarskih poti," je za Regional pojasnila podžupanja Meira Hot.

Z njo se je strinjal tudi župan Peter Bossman. "Kljub težkim časom smo sprejeli uravnotežen proračun, ki je realen in izvedljiv. Sprejet je bil brez glasu proti. Ohranili smo visok socialni standard in zastavili nove investicijske cilje. Ta proračun omogoča izvedbo nekaterih zelo pomembnih projektov, kot so investicije v obnovljive vire energije, vzdrževanje in ureditve cest, obnova in nove gradnje kanalizacij in vodovodne infrastrukture, ureditev centra Strunjana in centra Lucije, sanacija obalnega pasu, ureditev parka Rastelli v Portorožu, sanacija škarp, klifov, vzdrževanje in pridobivanje stanovanj, sanacija strehe na skladišču soli, začetek projekta Mediadom Pyrhani in projekta doma vodnih športov v Portorožu, obnova športnih objektov, razširitev vrtca v Sečovljah, obnova italijanskega vrtca v Luciji in drugih projektov."

Kot že omenjeno, proračunu niso svojega glasu dali le štirje svetniki liste Piran je naš, ki so bili vzdržani. Predsednik stranke PJN in svetnik Marino Mahnič takšno odločitev pripisuje slabemu sodelovanju pri iskanju kompromisnih predlogov. "Proračun je naravnan po željah vladajoče SD in nekatere stvari se nam ne zdijo smotrne. Med njimi denimo namenjanje dodatnih sredstev za potrebe javne uprave – zviševanje plač, stroški potovanj, medtem ko je za šport predvidenih manj sredstev," je pojasnil.

Deli novico:

moro |  14 .12. 2013 ob  11: 51
korupcija se ne začne v parlamentu in pri ministrih....
last year |  11 .12. 2013 ob  15: 02
cash flow into the right pockets