PETER BOLČIČ OBISKAL OBRTNO CONO SRMIN: Nujna je širitev območja in večja podpora podjetnicam

Koper

Kandidat za župana Mestne občine Koper stranke Zaupanje, Peter Bolčič, izhaja iz obrtniške družine. Tudi sam je bil podjetnik, njegovo kandidaturo pa podpira več znanih in uspešnih obrtnikov ter podjetnikov. Zato ne preseneča dejstvo, da so v programu stranke Zaupanje na visoko mesto postavili ravno podporo in razvoj obrtništva ter podjetništva v Mestni občini Koper. Posebno pozornost bo namenjal spodbudi ženskega podjetništva.

Med ključnimi projekti njegovega programa, ki si jih lahko ogledate na spletni strani https://www.peterbolcic.si/program/, je širitev obrtne cone, s katero se želi odzvati potrebam gospodarstva, obrtnikom in podjetnikom pa zagotoviti optimalne pogoje za delo in nemoten razvoj svoje dejavnosti. Vendar ne na območjih, ki za občanke in občane niso sprejemljiva. To je ena glavnih obljub, ki jih bo Peter Bolčič začel uresničevati takoj po izvolitvi.

V zadnjih mesecih so opravili kar nekaj srečanj in pogovorov s podjetniki ter obrtniki in najprimernejšo lokacijo za širitev našli v zemljišču v neposredni bližini obstoječe obrtne cone, kjer je lokalna oblast predvidela gradnjo kamionskega terminala, a niso računali na odpor prebivalcev. Tam prostorski načrti že zdaj dovoljujejo gradnjo proizvodnih hal, a je zemljišče trenutno v zasebni lasti. Če bi se lastniki odločili za prodajo, bi občinskemu svetu takoj predlagali uveljavitev predkupne pravice, nato bi ga komunalno opremili in ga ponudili zainteresiranim za gradnjo gospodarsko poslovnega objekta, ki jih po njihovem prepričanju ne manjka.

Pred dnevi si je lokacijo ogledal v družbi predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper Sergeja Pinterja, podjetnika Dimitrija Vivode in direktorja podjetja Adria Produkt Mladena Stojiljkovića, ki so zamisel o širitvi obrtne cone pozdravili ter mu obljubili podporo in pomoč pri uresničitvi projekta.

Več podpore moramo ponuditi podjetnicam

Bolčič je prepričan, da je bilo v preteklosti premalo pozornosti namenjene podpori žensk v gospodarstvu, čeprav so te bistveno bolj organizirane, angažirane in ambiciozne od marsikaterega moškega. To je se posebej izkazalo v času covida, ki je dodobra prevetril dosedanje načine in prakse pri delu ter vpeljal možnost dela od doma. V tem procesu so bile žal najbolj izpostavljene ženske, še zlasti matere mlajših otrok, ki iščejo pravo ravnovesje med družino in službo ter se pogosto, zaradi številnih obveznosti, odrekajo svojim kariernim ambicijam. Ženskam, ki se šele odločajo za samostojno podjetniško pot oziroma si želijo razvijati podjetniško idejo v času izven redne zaposlitve, želi Bolčič omogočiti pogoje, da bodo brez strahu na to pot tudi stopile.

"Inovativni morski" štab Petra Bolčiča se nahaja na carinskem pomolu pri nekdanji kapitanji, na ladji Mimosa. Vabljeni ste na sproščen pogovor in druženje ob ribjem prigrizku!

Večje udejstvovanje žensk želi zagotoviti tudi v sodelovanju s podjetniškimi inkubatorji in pospeševalniki, ki delujejo v koprski občini. Ob tem se nadeja organizirati poseben program za podjetnice, kot je denimo Center za žensko podjetništvo, kjer jim bo na voljo pravna, administrativna, finančna in druga pomoč pri samozaposlitvi ali ustanavljanju podjetij. To bo prostor, v katerem bodo lahko razvijale svoje podjetniške ideje, jih evalvirale in spravile v življenje. Hkrati bo takšen center izhodišče, ki jim bo omogočilo vključitev v mentorski program in pomoč pri institucionalnem varstvu otrok.