PETER BOLČIČ IN ZAUPANJE: "Iz izkušenj vemo, kam pelje prevlada le ene stranke v občinskem svetu"

Koper

"V preteklosti smo že okusili, kam nas lahko pripelje prevlada ene stranke v občinskem svetu," pred nedeljskimi volitvami v občinski svet Mestne občine Koper na glas razmišlja Peter Bolčič, kandidat za koprskega župana in ustanovitelj stranke Zaupanje. Kljub temu da je Aleš Bržan v zadnjem mandatu občino vodil demokratično in bil odprt za različna mnenja ter argumente, si Bolčič želi, da bi bila sestava najvišjega organa odločanja v občini v prvi vrsti raznolika.

Pestrost mnenj v občinski svet vnaša določeno dinamiko in spodbuja konstruktivni dialog, ki je podlaga za sprejem najkakovostnejših rešitev. "Politična pluralnost je v vsakem pogledu dobrodošla, saj zahteva, da so predlagane rešitve in projekti kakovostno pripravljeni ter dodelani, predvsem pa podprti z argumenti in ustreznimi strokovnimi podlagami. Nihče si ne želi, da bi se ponovili časi, ko je bil koprski občinski svet glasovalni aparat takratnega župana," je prepričan Bolčič, ki poziva občanke in občane naj se nedeljskih volitev udeležijo v čim večjem številu ter podprejo tudi manjše lokalne stranke.

[SOOČENJE] V torek je bilo soočenje županskih kandidatov, ki sta ga pripravila Obala Plus in Radio Capris. Peter je na soočenju med drugim izpostavil prepričanje, da se čuti vpliv iz Ljubljane, če na lokalnih volitvah nastopajo tudi etablirane, državne stranke. Več o naših stališčih in programu pa si lahko preberete v današnjem članku na Regional Obala, kjer je Peter delil več misli: https://www.regionalobala.si/novica/peter-bolcic-in-zaupanje-iz-izkusenj-vemo-kam-pelje-prevlada-le-ene-stranke-v-obcinskem-svetu Vabljeni k branju! #PeterBolcic #StrankaZaupanje #KoperSmoLjudje

Objavil/a Peter Bolčič za župana Kopra - Stranka ZaUpanje dne Četrtek, 17. november 2022

Obljublja, da bodo v stranki Zaupanje delovali konstruktivno in bodo svojo podporo namenili dobrim projektom, ne glede na to, kdo jih bo predlagal. "Sodelovali bomo z vsemi, ne glede na njihova politična prepričanja in barve. Tako kot do zdaj bomo podprli vsak projekt, za katerega bomo ocenili, da je dober za naše ljudi in okolje," dodaja.

Načrtov imajo veliko, prav tako tudi volje do dela in željo prispevati nekaj več v našo družbo. Koprska občina je že danes ena najrazvitejših in najnaprednejših občin, kar pa ne pomeni, da se ne da v njej živeti še bolje in kakovostnejše. Projekti, ki jih želijo izpeljati v naslednjem mandatu, so številni.

Med prioritetnimi je zagotovo gradnja vkopanega parkirišča za tržnico, s katero bodo potešili potrebo po dodatnih parkirnih mestih, hkrati pa zagotovili nov javni prostor za druženje in aktivno preživljanje prostega časa. "Prostor, ki ga danes namenjamo pločevini je preveč dragocen, da bi še naprej dopuščali njegovo degradacijo. Z umikom avtomobilov pod površje bomo površino osvobodili in jo znova vrnili ljudem. Kar nekaj je predlogov vsebin, ki bi jih lahko na tej edinstveni lokaciji razvijali, vendar si želimo, da bi zadnjo besedo pri ureditvi tega prostora imeli naši občani," je konkreten Bolčič.

Koper nujno potrebuje večnamensko prireditveno središče, v katerem bodo lahko organizirali večje glasbene, kulturne in športne, protokolarne ter poslovne dogodke, sejme, pa tudi srečanja večjih skupin ljudi, ki jih danes zaradi omejenih kapacitet ne morejo izvajati oziroma jih izvajajo na prostem ali v šotorih. "Nesprejemljivo je, da moramo za vsako večjo prireditev zapirati parkirišča in javne površine oziroma prazniti športne dvorane, ki jih za treninge in tekmovanja nujno potrebujejo naša športna društva in klubi," pojasnjuje.

Prav tako je nedopustno, da morajo v pristaniškem mestu občanke in občani na privezno mesto čakati deset, celo dvajset let. V svoj program so zato uvrstili gradnjo novega valobrana z več sto komunalnimi privezi, ki bodo omogočili, da bodo že v prvem mandatu število prosilcev dobesedno prepolovili. Poleg tega bodo aktivno pristopili k iskanju rešitev za vzpostavitev infrastrukture, ki bo omogočala enostaven in cenovno dostopen dvig ter spust plovil v morje.

Poseben poudarek bodo namenili področju gospodarstva, za katerega v preteklosti nismo imeli dovolj posluha. Od odprtja gospodarsko-obrtne cone na Serminu je minilo več kot 14 let, zato je danes skrajni čas, da se nekaj stori tudi na tem področju. Z gradnjo nove gospodarsko-obrtne cone se bodo aktivno odzvali potrebam gospodarstva, koprskim obrtnikom in podjetnikom pa zagotovili optimalne pogoje za delo in nemoten razvoj svoje dejavnosti.

Vzpostaviti nameravajo tudi razvojno-tehnološki center, kjer bodo iskali načine za razvoj potencialnih gospodarskih dejavnosti, hkrati pa dobre prakse iz sveta prenašali v lokalno okolje. Ena od gospodarskih panog, ki ji želijo nameniti več pozornosti, je tudi turizem.

"Če želimo postati mladim prijazna občina, bomo morali biti aktivnejši tako na področju zagotavljanja dodatnih delovnih mest kot izvajanja spodbudne stanovanjske politike. Cene stanovanj v mestu in okolici so previsoke, poleg tega je nabor stanovanj za mlade izjemno skop, zato se mnogi odločajo za nakup oziroma najem stanovanja izven koprske občine," še poudarja. Z gradnjo novih najemniških stanovanj bodo že v prvem mandatu zagotovili dodatne stanovanjske kapacitete in omogočili najem stanovanj po dostopnejši ceni, ob tem pa preverili možnost, da bi mladim omogočili najem z možnostjo poznejšega odkupa.

Prioritetno se bodo lotili še oblikovanja vajeniškega sistema – gre za preizkušen sistem učenja za delo, ki mladim že v fazi izobraževanja omogoča pridobitev ustreznih znanj in kompetenc glede na konkretne potrebe gospodarstva ter jim nudi podporo pri oblikovanju nadaljnje poklicne poti.

Ob tem bodo aktivneje vpeti v projekte, ki jih občina izvaja skupaj z državo. Poleg nujnosti zagotovitve stabilne in zanesljive vodooskrbe Slovenske Istre si bodo prizadevali za čimprejšnjo izgradnjo Serminske in Bertoške vpadnice, rekonstrukcijo Šmarske ceste ter gradnjo hitre ceste do meje s Hrvaško.