PEF SPODBUJA NADARJENOST IN INOVATIVNOST: Učence in učitelje vabi na srečanje o dobrih praksah dela s talentiranimi mladostniki

Koper

Vsestranski razvoj talentov je nosilni steber naše prihodnosti, človeškega razvoja in napredka na številnih področjih, zato je treba nadarjenim učencem in dijakom ponuditi dodatne vsebine (delavnice, srečanja, tabori), ki so se v preteklosti že izvajale, vendar so bile zaradi spremembe zakonodaje in posledično pomanjkanja finančnih sredstev ukinjene.

Nadarjenost je kakor srebro v rudniku, je baje izrekel že Benjamin Franklin, pa vendar se pri nas "kako izkopati to srebro" prepočasi vriva v vzgojno-izobraževalni proces. Delo z nadarjenimi je opredeljeno v Zakonu o osnovni šoli, konceptu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju in še kje. Vendar pa ostajajo šole v rokah samoiniciativnih učiteljev in ta samoiniciativnost, ustvarjalnost in inovativnost učiteljev se izgublja v povprečju izobraževalnega procesa.

Zato je UMMI, zavod za izobraževanja Koper, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem (UP PEF) od 20. do 22. oktobra na srečanje povabil učence 9. razreda in srednješolce ter njihove učitelje. Skupaj z nadarjenimi in njihovimi učitelji želijo organizatorji ujeti nova spoznanja dobrih praks in prepoznati ter poudariti inventivnost posameznih šol in njihovih ustvarjalnih učiteljev.

Tako bodo na srečanju udeleženci predstavili svoje izkušnje in želje. Ob tem pa bodo organizirane aktivne delavnice, ogledi slovenske obale in pogovori z umetniki in raziskovalci. Dogodek se bo 22. oktobra sklenil z okroglo mizo s pričetkom ob 11. uri v Kongresnem centru Adria Ankaran, predvajan pa bo tudi po YouTube kanalu UP PEF.

Na okroglo mizo, na kateri bosta sodelovala dr. Ranko Rajović, docent z UP PEF in sodelavec UNICEF-a, dr. Kristijan Musek Lešnik, docent z UP FAMNIT, predsednik Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, je vabljena tudi strokovna javnost, nevladne organizacije in šole, ki inovativno in predvsem samoiniciativno pomagajo pri socialni integraciji nadarjenih in zadovoljevanju njihovih temeljnih intelektualnih in emocionalnih potreb, saj le s skupnimi izkušnjami in z znanjem se lahko oblikuje kontinuirano delo z nadarjenimi otroki in mladostniki.

Srečanje Spodbujanje nadarjenih v inovativnost in ustvarjalnost prav tako podpirajo Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Zavarovalnica Generali in MIZŠ Urad za mladino.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija