OZP podprl slovenski protimemorandum za arbitražo

Odbor DZ za zunanjo politiko se je danes na zaprti seji seznanil in soglasno podprl slovenski odgovor na memorandum Hrvaške za arbitražo o meji med državama, saj gre za zelo argumentiran in obsežen odgovor, je po seji povedala predsednica odbora Janja Klasinc. Glede LB pa so obsodili nespoštovanje dogovorov in mednarodnih pogodb s strani Hrvaške.

V sklepu je OZP, ki ga je zunanji minister Karl Erjavec seznanil z zadnjimi zapleti v zvezi s tožbami proti LB in NLB na hrvaških sodiščih, tudi poudaril, da je memorandum, ki sta ga premiera sklenila marca na Mokricah "nedvomno mednarodna pogodba".

Minister Erjavec je po več kot štiriurni seji poudaril, da gre pri protimemorandumu za strokovno in pravno dobro pripravljen dokument ter da ga bo vlada arbitražnemu sodišču oddala do predvidenega roka po arbitražnem sporazumu, to je do 11. novembra. Pričakuje, da bo ustni zagovor pred arbitražnim sodiščem nato potekal maja oziroma junija prihodnje leto, tako da bi razsodba lahko bila znana v prvi polovici leta 2015.

Erjavec je glede zapleta s Hrvaško glede tožb proti nekdanji Ljubljanski banki (LB) in NLB po odločitvi hrvaškega sodnika, da memorandum ni mednarodna pogodba, znova poudaril, da gre za mednarodno pogodbo, v kateri sta strani samo znova potrdili, da je "vprašanje deviznih vlog vprašanje sukcesije".

Izrazil je nezadovoljstvo, ker Hrvaška memoranduma ne spoštuje, saj se je vlada v Zagrebu zavezala, da bo zagotovila mirovanje sodnih postopkov proti LB in NLB. Ob tem je izpostavil, da "ti postopki tečejo na podlagi pooblastila hrvaškega ministrstva za finance in da težko govorimo, da gre za neko avtonomno odločitev sodnika, ki je del samostojne sodne veje oblasti".

Nujna seja je bila sicer sklicana zaradi slovenskega odgovora na hrvaški memorandum za arbitražo o meji, potem ko ga je vlada minuli teden potrdila. Vprašanje LB pa so danes naknadno vključili na dnevni red po zadnjem zapletu, do katerega je prišlo, potem ko se je hrvaški sodnik konec oktobra odločil za nadaljevanje postopka v eni od 27 tožb proti LB in NLB na Hrvaškem zaradi prenesenih deviznih vlog LB na podlagi notranje zakonodaje z utemeljitvijo, da memorandum ni mednarodna pogodba.

Deli novico: