OPOZORILO ZA OLJKARJE: Ne pozabite oddati poročila o uporabi perfekthiona!

Koper

Na pobudo oljkarjev oziroma Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) odobrila uporabo sredstva perfekthion za zatiranje oljčne muhe v nujnih primerih. Oljkarji bi morali o uporabi sredstva obvezno obvestiti KGZS. Ker tega do sedaj niso storili, jih pri Inštitutu za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper ponovno naprošajo, naj to čim prej storijo.

Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper je oljkarje julija letos obvestil, naj poleg oljčne muhe na feromonski vabi spremljajo tudi prisotnost oljčne muhe v plodovih oljk. Že od leta 2014 na inštitutu namreč ugotavljajo, da stopnja napadenosti oljčnih plodov ni tesno povezana s prisotnostjo oljčne muhe na feromonskih vabah. Tako se zgodi, da je muha v plodove oljk že odložila jajčeca, medtem ko se na feromonsko vabo še ni ujela.

Gre za vzorec vedenja oljčne muhe, ki je bil v prvi polovici letošnjega leta potrjen na nekaterih lokacijah slovenske Istre. Na kar osmih lokacijah so ugotovili od enoodstotno do 13-odstotno napadenost (prisotnost jajčec in ličinke 1. stadija).

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je na pobudo oljkarjev s strani UVHVVR v začetku julija letos pridobila dovoljenje za uporabo sredstva perfekthion za zatiranje oljčne muhe v nujnih primerih. Na podlagi tega je bila dovoljena uporaba zalog perfekthiona, ki so oljkarjem ostale, če jih niso porabili do konca junija.

Sredstvo je bilo dovoljeno uporabiti največ enkrat v času od 9. julija do 30. septembra 2020 z natančnim upoštevanjem navodil. O uporabi omenjenega sredstva morajo oljkarji obvezno obvestiti KGZS.

Ker tega do sedaj niso storili, jih pri Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper ponovno pozivajo k oddaji poročila s pomočjo obrazcev, ki jih najdejo na tej spletni strani. Izpolnjene obrazce je potrebno posredovati na naslov vojko.bizjak@kgzs.si. Več informacij dobite na spletni strani ZRS Koper.