Okoljske in razvojne organizacije o zgrešeni EU politiki glede biogoriv

Slovenija

Okoljske in razvojne agencije so pisale ministru za kmetijstvo in okolje Dejanu Židanu o zgrešeni EU politiki o biogorivih. Pozvale so, naj Slovenija zavzame bolj ambiciozna stališča v smislu zmanjšanja rabe poljščin za proizvodnjo goriv. Litvansko predsedstvo je namreč predlagalo, da se delež biogoriv iz poljščin poveča s pet na sedem odstotkov.

Na ministrstvu so za STA povedali, da Slovenija podpira omejitev biogoriv, pridobljenih iz poljščin, na petodstotni delež končne porabe energije v prometu. Za namen izpolnjevanja obveznega cilja naprednih goriv bi bilo po mnenju Slovenije potrebno vključiti kot surovino tudi uporabljena olja za kuhanje in živalske maščobe, saj njihova uporaba ne povzroča spremembe rabe zemljišč.

Slovenija tudi podpira vključitev t.i. ILUC faktorjev (vplivi posredne spremembe rabe zemljišč) za namen poročanja, medtem ko je za dejansko upoštevanje teh faktorjev za namen doseganja cilja zmanjševanja emisij iz toplogrednih plinov po mnenju države treba predhodno izločiti negotovost osnovnih predpostavk določitve faktorjev.

V sklopu priprave osnutka sprememb direktive o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov je litvansko predsedstvo na podlagi kompromisa med državami predstavilo osnutek, ki je manj ambiciozen, kot je bilo upati glede na obravnavane predloge in dopolnila.

Dogovor bo sklenjen decembra

Predvidoma naj bi bil politični dogovor o predlogu dosežen na zasedanju sveta za promet, telekomunikacije in energijo v prvi polovici decembra. Po trenutnem predlogu je državam članicam prepuščena velika mera fleksibilnosti. Ne glede na končni rezultat pa velja, da je to korak naprej k omejevanju pridelave biogoriv iz surovin, ki se uporabljajo v prehrambene namene, ocenjujejo na kmetijskem ministrstvu.

Stališče Slovenije do predloga, ki se bo obravnaval na omenjenem svetu, mora sprejeti še vlada.

Iz Društva za sonaraven razvoj Focus pa so sporočili, da je osnutek stališč, ki jih je predložilo litvansko predsedstvo, pristranski in očitno ignorira vsa ključna opozorila znanstvenikov glede okoljskih in socialnih problemov zaradi biogoriv, pridobljenih iz poljščin.

Za biogoriva 10 milijard evrov

Države članice EU, ki jih tare pomanjkanje denarja, so sicer v letu 2011 porabile 10 milijard evrov za podporo industriji biogoriv, razkriva nova študija, ki jo je objavil Mednarodni inštitut za trajnostni razvoj. Prejšnje raziskave pa so že pokazale, da politika EU na področju biogoriv ne zmanjšuje izpustov toplogrednih plinov iz prometa.