OKOLJEVARSTVENI PROJEKT FISH EKO: Kaj vse 'plava' v morju? (VIDEO)

Slovenija

V zadnjih desetih letih se je na svetu proizvedlo več plastike kot v vsem prejšnjem stoletju in odstotek recikliranja plastike je na globalni ravni še vedno zelo majhen. Z operacijo FISH EKO želijo v prvi meri obvestiti vse, ki živijo na območju LAS Istre, da se problem odpadne plastike tiče prav vsakega posameznika in da vsakdo lahko pripomore k reševanju problematike. Ribiči ob tem želijo razvijati trajnostno ribištvo in trajnostno naravnan turizem, ki bosta predvsem strmela k ohranjanju morja.

V sektorju ribištva Slovenske Istre se pojavljajo izzivi ohranjanja same dejavnosti, vitalnosti in medgeneracijskega prenosa, revitalizacije dejavnosti ter predvsem iskanja možnosti diverzifikacije ter ustvarjanja dodatnih virov prihodka za nosilce dejavnosti. Prihodnji razvoj je zaradi razpoložljivih resursov omejen, poleg tega je prisotna tudi relativno nizka stopnja R&D pristopov, torej uvajanja inovacij in tehnološkega razvoja v sektor.

Projekt FISH EKO je namenjen predvsem predstavnikom sektorja ribištva, katere se izobrazi s komunikacijskimi veščinami, na tak način se jim tako omogoči hitrejši osebni razvoj in pridobitev kompetenc, katere lahko uporabijo v svojem poslovnem življenju ter možnostjo diverzifikacije njihove dejavnosti s poudarkom na okoljski sektor. Na ta način se tudi v ribiškem sektorju sledi postavljenim ciljem v SLR Strategiji lokalnega razvoja LAS Istre, kjer si lokalni akterji želijo razvoja, ki temelji na endogenih virih in prinaša pozitivne ekonomske učinke ter dvig kakovosti življenja za lokalne prebivalce ter hkrati zagotavlja ohranjanje naravne in kulturne dediščine območja.

Cilj operacije financirane iz ESPR-ja (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) FISH EKO je tako vključiti čim več ribičev, kateri v projektu sodelujejo, kot zunanji izvajalci in z lastnimi plovili opravijo delo ozaveščanja in informiranja. Ribiči na predhodno identificiranih ključnih območjih sidranja v poletnih mesecih osveščajo posadke sidranih plovil o pomembnosti zmanjševanja odpadkov (plastike) v morju. Ob osveščanju se vsakemu članu posadke sidranega plovila izroči tudi vrečko z biorazgradljivim materialom (krožnik, kozarec, vilico, žlico, servieto in nož).

Odstotek recikliranja plastike je na globalni ravni namreč še vedno zelo majhen. Največ odpadne plastike konča na odlagališčih (80 odstotkov), nekaj se je reciklira, vse preveč pa je konča v morju, kjer se v plavajoče kose plastike nato zapletajo živali in propelerji čolnov.

Več o tem, kaj vse 'plava' v morju, v video posnetku pove ribič.

V primerjavi s tradicionalno plastiko, bioplastika znatno zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov. Neto povečanja ogljikovega dioksida ni, ker so rastline, iz katerih izdelujejo bioplastiko, absorbirale enako količino ogljikovega dioksida, kot so jo ob razkroju oddale. Emisije toplogrednih plinov bi se lahko zmanjšale do 75 odstotkov, če bi se tradicionalno plastiko izdelovalo z obnovljivimi viri energije. Dejstvo je, da okoljsko manj sporne plastike od bioplastike ni – s slednjo se lahko dejansko zmanjša izpuste toplogrednih plinov.

FISH EKO je s svojim poslanstvom, ki se nadaljuje, pričel leta 2019 in ribiči so razdelili na tisoče omenjenih vrečk z biorazgradljivim materialom. Ljudje so ribiče toplo sprejeli, se nasmejali, rade volje sprejeli komplet biorazgradljivega pribora, se slikali z njimi in rekli tudi kakšno besedo ali dve.

Deli novico: