OKOLJE PIRAN SPOROČA: Pogrebna služba deluje nemoteno

Piran

Okolje Piran je 26. septembra pridobilo dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je izdano v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, vendar obveza po pridobitvi dovoljenja ni edina novost, ki jih je prinesel zakon. So sprejetja ustreznih aktov pogrebna služba deluje nemoteno, sporočajo iz Okolja Piran.

Ta predvideva tudi uskladitev občinskih podzakonskih aktov in oblikovanje novih cen storitev. Podlaga za oblikovanje cen storitev je Uredba o metodologiji oblikovanja cen, ki pa jo država še ni sprejela.

Okolje Piran tako obvešča vse uporabnike, da nemoteno opravljajo vse pogrebne in pokopališke storitve po obstoječih veljavnih cenah, tudi 24-urno dežurno pogrebno službo. Pričakujejo, da bo država podaljšala občinam rok za sprejetje občinskega odloka o pokopališkem redu in oblikovanje novih cen. Šele ko bodo zagotovljeni vsi pogoji za sprejetje novih aktov, bodo lahko posredovali na občinski svet svoje predloge novih cen, medtem pa služba nemoteno deluje.

Deli novico: