OKOLJE PIRAN PROTI PETAROSU IN GZOP: "Inšpektorica je program pregledala in ni imela pripomb"

Piran

Minuli petek smo objavili članek o tem, da se svetniška skupina stranke GZOP piranskega občinskega sveta ne strinja s cenami, po katerih bi Okolje Piran zaračunavalo odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Županu Đeniu Zadkoviću so zato s prvopodpisanim svetnikom Davorinom Petarosom poslali predlog, naj se ta točka dnevnega reda umakne z jutrišnje seje občinskega sveta. V Okolju Piran menijo, da navedbe GZOP ustvarjajo "v javnosti napačno in izkrivljeno podobo o zakonitosti in transparentnosti izvajanja gospodarskih javnih služb, zaradi česar vlagamo zahtevo za objavo odgovora in prikaz nasprotnih dejstev".

Odziv Okolja Piran na članek 'PETAROS PROTI OKOLJU PIRAN: Izdelajo naj nov program, Zadković naj umakne potrjevanje cen'v katerem navajamo trditve iz sporočila za javnost stranke GZOP, objavljamo v celoti: 

"V uvodnem odstavku (op. uredništva: članka) je zapisano, da se Okolje Piran ne drži predpisov, ki veljajo pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini, kar nikakor ne drži. Javni službi odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki sta pod stalno kontrolo različnih inšpekcijskih služb in vsi dosedanji inšpekcijski pregledi so potrdili tako pravilnost izvajanja gospodarskih javnih služb kot tudi oblikovanja cen.


Nadzor nad pravilnim izvajanjem javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode opravlja Inšpektorat za varstvo okolja, nadzor nad zaračunavanjem cen uporabnikom po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, pa opravljajo tržni inšpektorji.

V septembru 2017 smo imeli na Okolju Piran inšpekcijski pregled inšpektorice za okolje in prostor z namenom nadzora nad izvajanjem obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode, s katero smo se posvetovali tudi pri pripravi Programa izvajanja javne službe v občini Piran za obdobje 2021–2024, ki je program pregledala in na omenjene točke ni imela pripomb.


Prav tako niso bile ugotovljene nepravilnosti pri zadnjem inšpekcijskem postopku preverjanja zaračunavanja cen storitev, ki je bil opravljen 22. februarja 2021. Inšpekcijske službe strokovno opravljajo svoje delo, zato trditev, da naše delovanje ni v skladu z veljavno zakonodajo, je najmanj neprimerno, če ne škodljivo in zavajajoče.

V zvezi s tem še poudarjamo, da je bil Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 2021–2024 potrjen 2. marca 2021 in je tudi javno objavljen in dostopen na povezavi https://okoljepiran.si/wp-content/uploads/2021/05/Program-izvajanja-javne-sluzbe-odvajanja-in-ciscenja-v-obcini-Piran-za-obdobje-2021-2024.pdfIz tega razloga ne more biti resnično namigovanje, da občani niso informirani glede svojih obvez in obvez občine.

Zapisnik o inšpekcijskem pregledu, ki so nam ga poslali iz Okolja Piran.

Zaradi izkrivljenih informacij in nekonkretiziranih očitkov svetniške skupine GZOP z namenom prikazovanja delovanja Okolja Piran kot nezakonitega in netransparentnega naj za konec pripomnimo, da so bile strokovne službe Javnega podjetja Okolje Piran g. Petarosu in ostalim članom stranke GZOP vseskozi na razpolago za pojasnila glede izpolnjevanja obvez in predpisov, ki veljajo pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Piran, vendar zahteve za obrazložitev morebitnih nejasnosti in vpogleda v dokumentacijo niso nikoli podali.

Dejstvo je, da bo cena "kanalščine" za gospodinjstva in druge male uporabnike v občini Piran tudi v primeru potrditve na torkovi občinski seji ostala najnižja med istrskimi občinami. Kot izhaja iz predložene primerjave, bo v piranski občini, upoštevajoč povprečno mesečno porabo 16 m³, novi mesečni strošek na gospodinjstvo znašal 19,92 evra brez DDV-ja. V Kopru je strošek pri isti porabi višji za 19 odstotkov in znaša 23,71 evra, medtem ko je v Izoli za enako količino porabljene vode potrebno odšteti 30,72 evra, kar je 54 odstotkov večji znesek kot je predlagano za Piran.

Tako so se na navedbe GZOP odzvali v Okolju, kjer so prepričani, da je "teža obtožb, ki slonijo na nepreverjenih dejstvih, politično motivirana in škodljiva za delovanje Javnega podjetja okolje Piran, saj ustvarja dvom in načenja verodostojnost gospodarskih javnih služb, ki so tudi v kriznih časih epidemije covida-19 delovale nemoteno".

Spomnimo, za jutri je v Piranu sklicana 25. redna seja občinskega sveta, na kateri bodo svetniki med drugim diskutirali o novelaciji programov opremljanja stavbnih zemljišč, o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki v Osnovni šoli Sečovlje, vrtcih Morje Lucija in Mornarček Piran ter strunjanskem Centru za usposabljanje Elvire Vatovec. Ponovno bodo odločali o pravilniku o grafičnem določanju poligonov stavbnih zemljišč VIII kategorije v razpršeni gradnji na območju Pirana. Na dnevnem redu je tudi predlog dolgoročnega razvojnega načrta Obalnih lekarn Koper. Pod 5. točko dnevnega reda pa je bila predvidena "potrditev cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Piran". 

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
anton |  08 .11. 2021 ob  22: 37
-4
... in zakaj ima izola cca 30% drazjp storitev od kopra ...
Imperio  |  08 .11. 2021 ob  20: 25
Izola nima čistilne naprave.
Izolani plačujete komunali Koper.
anton |  08 .11. 2021 ob  19: 10
-2
Ali mi lahko kdo pojasni zakaj je v Izoli za enako količino porabljene vode potrebno odšteti 30,72 evra, kar je 54 odstotkov večji znesek kot je predlagano za Piran.