ODZIV MORJA NA KLIMATSKE SPREMEMBE: Meduze in sluzenje morja

Piran

Mikroorganizmi v morju so najbolj številčni, najbolj produktivni in raznoliki. Če bomo poznali njihovo število in razumeli njihovo funkcijo, bo lažje napovedati odziv morskih ekosistemov na klimatske spremembe.

Na Morski biološki postaji v Piranu so v okviru doktorske disertacije mlade raziskovalke Tinkare Tinta preučevali, kako substrat meduze vpliva na strukturo in funkcijo bakterijske okužbe v morskem ekosistemu. Zadnja desetletja se meduze bolj pogosto in v večjih količinah pojavljajo v obalnih morjih. Njihovo odmrlo tkivo je bogat substrat, ki lahko spodbudi hitro rast bakterijske združbe in s tem vpliva na okolje.

Ugotovili so, da bakterije meduz privzemajo dušikove spojine, z ogljikom obogatena organska snov pa se kopiči v morskem ekosistemu. Ta proces lahko pomembno vpliva na cikel ogljika in dušika.

V obalna morja severnega Jadrana z izlivanjem rek prihajajo nutrienti, ki povzročajo cvetenje morja. Količina hranil se v zalivu s tem močno poveča, bakterije pa te količine organske snovi ne zmorejo razgraditi. Zato pride do sezonskega kopičenja raztopljenega organskega ogljika, kar hipotetično vodi do masovnega sluzenja morja.

Deli novico: