EDINSTVENA REŠITEV ZA ANKARANSKE DIJAKE IN ŠTUDENTE: Štipendija vsem, a to še ni vse

Ankaran

Medtem ko se večina slovenskih občin odloča za štipendiranje nadarjenih ali deficitarnih poklicev v manjšem obsegu, se je ankaranska občina odločila za slovenski unikum – štipendiranje dijakov in študentov na način, ki jim bo omogočil enako izhodišče in finančno dostopnost do šole oziroma fakultete, ne glede na oddaljenost od doma.

"Vsekakor gre za občinski odlok, ki je unikum v slovenskem prostoru pri štipendiranju mladih na tak način in v takem obsegu. Večina občin se odloča za štipendiranje posebej nadarjenih dijakov in študentov, ali deficiratnih poklicev, kar običajno pomeni nekaj štipendij letno," pojasnjuje Katja Pišot Maljevac, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Ankaran.

Ob tem dodaja, da gre za najpomembnejši akt zadnje seje občinskega sveta, na kateri so svetniki odlok o štipendiranju sprejeli. V prvem branju je bil sprejet že na predhodni seji sredi maja letos.

"Mladim želimo ponuditi finančno dostopnost do šole oziroma fakultete"

V ankaranski občini je vsako leto v povprečju 100 dijakov in 100 študentov. S takim načinom štipendiranja želijo spodbujati izobraževanje, predvsem pa omogočiti dostop do izobrazbe, do višje ravni izobrazbe, izboljšanje zaposljivosti in aktivno vključevanje mladih v lokalno okolje.

"Podpreti želimo vse mlade in jim ponuditi enako izhodišče, finančno dostopnost do šole oziroma fakultete ne glede na oddaljenost od doma in možnost višanja končnega zneska štipendije," pravi Katja Pišot Maljevac.

Katja Pišot Maljevac

Merila za pridobitev in višino štipendije so različna – od učnega uspeha in izjemnih dosežkov do deficitarnosti izobraževalnega področja, družbene angažiranosti, do kraja in oblike nastanitve.

Vrednost točk za štipendijo razpiše župan, glede na razpoložljiva sredstva

Vrednost štipendijskega sklada je 250.000 evrov. Vsakemu dijaku in študentu, ki se bo prijavil na razpis, pripada osnovna štipendija, ki je določena v točkah za štipendijo (TZŠ). Za dijake je to 10 TZŠ, za študente 15 TZŠ. "Vrednost točk za štipendijo v evrih za tekoče leto predpiše župan glede na razpoložljiva sredstva sprejeta v proračunu za tekoče leto in ne sme biti nižja od enega evra," izpostavlja vodja oddelka za družbene dejavnosti.

Osnovno zagotovljeno štipendijo (dijaki 10 evrov, študenti 15 evrov) si prejemniki nato lahko zvišajo z učnim uspehom, z različnimi dosežki in z družbenim angažiranjem, izraženim s korekcijskimi količniki. Tako lahko štipendija za študenta znaša tudi do 360 evrov.

Štipendije bodo dijaki in študenti prejemali celo leto oziroma 12 mesecev. "Pomembni prednosti štipendij Občine Ankaran sta tudi dejstvi, da je združljiva z vsemi drugimi štipendijami ter da štipendije v primeru nedokončanosti letnika upravičencu ne bo treba vračati," dodaja sogovornica. Ne bo pa mogel tak dijak ali študent ponovno za štipendijo zaprositi.

Na ankaranski občini so prepričani, da takšen sistem štipendiranja spodbuja mlade, da si prizadevajo za boljši učni uspeh, se vključujejo v šport, umetnost, prostovoljstvo in druge družbeno odgovorne aktivnosti. "Štipendijo si dijaki in študenti namreč oblikujejo sami s trudom in odgovornostjo, ki ju vložijo v izobraževanje, prostočasne dejavnosti, prostovoljstvo, krvodajalstvo, gasilstvo in drugo družbeno koristno delo. Odlok predvideva tudi dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami," še pravi Pišot Maljevčeva.

Prvi razpis za štipendije

Ankaranski župan Gregor Strmčnik je zadovoljen, da do občinski svetniki sprejeli odlok o štipendiranju: "Bogastvo skupnosti se ne meri zgolj s kazalniki razvitosti in s potenciali razvojnih možnosti, temveč tudi s stopnjo in ravnjo izobraženosti, torej z znanjem. V Ankaranu nismo bogati zaradi kakovostnega občinskega prostorskega načrta, dragocenih obmorskih parcel, zaščitenega Debelega rtiča in priobalnega pasu ter lepega morja, kot tudi ne zaradi stabilnih proračunskih prihodkov. Kot družba nas bogatijo korektni in spoštljivi medsebojni človeški odnosi, skrb za šibkejše in pozornost do drugačnih. Predvsem pa nas bogatijo naša skupna znanja in spoznanja."

Prvi razpis za pridobitev štipendije Občine Ankaran bo objavljen ob začetku novega šolskega oziroma študijskega leta.

BONUS VIDEO: Na Obali so pripravljeni na turiste, bodo ponovili rekordno sezono iz leta 2019?

Podrobnosti štipendiranja v Ankaranu

V Ankaranu tretjina dijakov in študentov prejema državno štipendijo, dva do trije Zoisovo štipendijo in eden do dva dijaka štipendijo za deficitarne poklice. 70 odstotkov mladih, ki se šolajo, ne prejema nobene štipendije.

Do štipendije so upravičeni dijaki od 1. letnika šolanja dalje v Sloveniji ali v tujini, ki so prvič vpisani v prvi letnik, in študenti od vključno 1. letnika dalje, ki študirajo v Sloveniji ali v tujini, in so prvič vpisani v letnik oziroma absolventski staž z veljavnim statusom študenta.

Biti morajo slovenski državljani s stalnim bivališčem v občini Ankaran. Dijaki morajo biti mlajši od 22 let in študenti mlajši od 27 let. Ne smejo biti v delovnem razmerju, ne smejo opravljati samostojne registrirane dejavnosti, ne smejo biti družbeniki gospodarskih družb ali (so)ustanovitelji zavodov, prav tako ne smejo biti vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje.

Izjemoma lahko štipendijo dobijo dijaki in študenti, ki letnik ponavljajo zaradi posebnih okoliščin, kot je denimo starševstvo, zdravstveni razlogi, izredne družinske in socialne okoliščine.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
frikofrkic |  15 .06. 2022 ob  20: 31
-7
Z 20 in več milijonskim ankaranskim proračunom je to najmanj deset let prepozna poteza. Z vsem tem denarjem bi lahko vsem študentom tudi bivanje plačali.