ODPRTO PISMO ZVEZE WOOD4BAUHAUS: Podpora Novemu evropskemu Bauhausu

Koper

Zveza Wood4Bauhaus (W4B), katere aktivni član je raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, je objavila odprto pismo, s katerim želi dodatno prispevati k tekoči razpravi o vlogi Novega evropskega Bauhausa (NEB), v okviru evropskih programov financiranja.

V Evropi je lesena gradnja v porastu, zanimanje za les in lesne izdelke pa se je po pandemiji še povečalo. To odraža večjo ozaveščenost ljudi o trajnostnih vidikih in prinaša pomembno priložnost za zmanjšanje emisij ogljika z vse večjo uporabo lesenih izdelkov. Prav zato so podpisniki odprtega pisma prepričani, da je potrebno raziskave in inovacije na področju trajnostne gradnje in obnovljivih materialov podpirati bolj namensko. Razvoj in vpeljava novega instrumenta za NEB lahko bistveno poveča doseg programov EU v družbi in na trgih.

V odprtem pismu je predstavljeno kako trenutne misije EU obravnavajo potrebe gozdno lesnega sektorja in kakšne perspektive za preoblikovanje se lahko pojavijo z večjim vključevanjem NEB v prihodnje programe Obzorja Evropa.

Ključna sporočila pisma se zavzemajo za to, da Evropa postane vodilna na svetu na področju krožne in regenerativne gradnje. Podpisniki poudarjajo potrebo po sodelovanju celotnega gradbenega ekosistema ter prednostno podporo raziskavam in inovacijam na področju novih, izboljšanih in krožnih gradbenih sistemov za ogljično pozitivne materiale. Poleg tega izpostavljajo pomen nadgradnje in prekvalifikacije v celotnem gradbenem ekosistemu ter pozivajo k oblikovanju sistemske študije o odstranjevanju, shranjevanju in nadomeščanju ogljika z uporabo biomase za boj proti podnebnim spremembam.

Nadalje poudarjajo nujnost po osredotočenosti na ljudi, ob tem pa bo NEB pridobil na prepoznavnosti med splošno javnostjo. Predlagajo vključevanje družboslovja in humanistike, raziskave in inovacije trajnostnega grajenega okolja pa naj bodo transdisciplinarne. Pomembno je tudi ustrezno obveščanje in komuniciranje z državljani o znanosti in njenih koristih.

Nenazadnje odprto pismo poziva tudi k povečanju naložb in finančne podpore za več raziskav in inovacij. Podpisniki pisma so namreč prepričani, da lahko NEB poveča sprejemljivost in pripravljenost za naložbe v trajnostno biogospodarstvo in gradbene rešitve. S pismom pozivajo k ponovni proučitvi tehnološke in materialne nevtralnosti v okviru podnebne krize.

Ob podpori 82 podpisnikov zveze W4B in predstavnikov 73 organizacij iz 21 držav, zveza W4B vabi tudi druge zainteresirane organizacije in posameznike, da se s podpisom pisma pridružijo krepitvi transformativne vloge NEB v grajenem okolju.

Za podpis pisma pošljite elektronsko sporočilo na naslov info@wood4bauhaus.eu. Celotno odprto pismo v angleškem jeziku lahko preberete tukaj.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je aktiven član zveze W4B. Njegov glavni cilj pa je povezati različne organizacije in pokazati, da je les pravi material za iskanje rešitev podnebne krize.