Odobrili sredstva za sanacijo skalnega podora nad Bezovico

Koper

Koprski občinski svet je na današnji seji soglasno sprejel odlok, s katerim bo občina iz rezervnega sklada, namenjenega odpravi posledic naravnih nesreč, namenila 92.000 evrov za izvedbo najnujnejših interventnih ukrepov za sanacijo skalnega podora, ki preti vasi Bezovica pod kraškim robom. Svetniki so sprejeli tudi več investicijskih programov.

Konkretno bodo s sredstvi iz rezervnega sklada zgradili jarek in lovilni nasip, ki bo preprečeval kotaljenje kamnitih gmot po pobočju.

Kot je na današnji seji pojasnil vodja službe za zaščito in reševanje Mestne občine Koper (MOK) Igor Rakar, se je skalna gmota nad Bezovico začela premikati leta 2011, vendar se je do decembra premaknila za vsega pet metrov. V začetku tega meseca pa se je podor naenkrat premaknil za pet metrov, pri tem pa se je odkrušilo še okoli tisoč kubičnih metrov kamenja

Intervencija je nujna, saj je v prihodnje mogoče pričakovati še večje premike, ki bi lahko dosegli celo hiše, prvotno načrtovanih državnih sredstev pa v proračunu za letošnje leto ni več predvidenih, je še pojasnil Rakar.

MOK se sicer z Direkcijo RS za ceste dogovarja za trajno in celovito rešitev za Bezovico, do katere pa zaradi pomanjkanja državnih sredstev naj ne bi prišli še tako hitro, so v sredo navedli na občini.

Sprejet tudi investicijski program za obnovo Pokrajinskega muzeja

Svetniki so sprejeli tudi noveliran investicijski program za obnovo Pokrajinskega muzeja Koper. 1,3 milijona evrov težak investicijski program so svetniki potrdili že pred meseci, ko je občina z njim neuspešno kandidirala na razpisu ministrstva za kulturo za pridobitev evropskih sredstev. Z noveliranim programom bo občina ponovno kandidirala na drugem razpisu, s katerim bi lahko dosegli kritje 85 odstotkov stroškov iz naslova nepovratnih evropskih sredstev za obnovitvena dela na baročni palači Belgramoni-Tacco, ki gosti prostore muzeja. Če bodo na razpisu uspešni, bodo morali obnovo izpeljati do decembra letos.

Poleg tega so svetniki potrdili še investicijska programa za projekta vodovoda oz. kanalizacije za območji Loke in zaselka Brageti pri Hrvatinih. Za oba projekta, katerih skupna vrednost je ocenjena na slabe tri milijone evrov, bo MOK kandidirala za pridobitev evropskih sredstev.

Občinski svet je danes potrdil še dva investicijska programa, od katerih si v Kopru prav tako obetajo pridobitev evropskega denarja. Z realizacijo tri četrt milijona evrov vrednega projekta parkirišča ob glavni avtobusni postaji bi pridobili 57 parkirnih mest in še posebno parkirišče za skupno 27 avtodomov, medtem ko bi namenili 1,4 milijona evrov za izvedbo dela prve faze projekta sekundarnega kanalizacijskega omrežja na Škofijah.