OBMEJNIM OBČINAM BO DRŽAVA KRILA STROŠKE POVEČANEGA NADZORA NA MEJI: Pa še nekaj za "izredne dogodke"

Slovenija

Vlada je na včerajšnji seji za obravnavo v DZ pripravila dopolnitev zakona o nadzoru državne meje. S predlogom urejajo pravno podlago za delno povrnitev stroškov obmejnim občinam, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. Določila je tudi dodatno povračilo stroškov tem občinam zaradi izrednih dogodkov, so sporočili po seji vlade.

Povečan nadzor državne meje pomeni intenzivnejše izvajanje dejavnosti in ukrepov, in zato povečano prisotnost policije na območju občin ob državni meji. Povečan nadzor meje na predlog ministrstva za notranje zadeve s sklepom ugotovi vlada do konca februarja tekočega leta. Vlada tudi določi višino sredstev za posamezno občino. Občinam se povrne del stroškov na podlagi meril in kriterijev, ki jih bo z uredbo določila vlada.

Med upravičene stroške predlagajo stroške zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroške osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter druge stroške, ki nastanejo za povečanje varnosti občanov in so posledica povečanega nadzora državne meje.

Višino nastalih stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje bodo morale občine izkazati z ustreznimi listinami in utemeljitvijo porabe. Zahtevek za povračilo dela stroškov bodo morale poslati ministrstvu za notranje zadeve najpozneje do 15. novembra tekočega leta.

Vlada je v dopolnitvi zakona določila tudi dodatno povračilo stroškov občinam ob državni meji zaradi izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje. Gre za dogodke, ki zaradi svoje narave narekujejo še intenzivnejše in množičnejše izvajanje aktivnosti za varovanje državne meje. Povzročijo pa tudi bistveno večjo prisotnost policije in drugih organov, kot so vojska in civilna zaščita.

Vlada s sklepom ugotovi obstoj izrednega dogodka in odloči o višini sredstev. Občine ministrstvu za notranje zadeve pošljejo zahtevek za povračilo stroškov najkasneje v enem letu po sprejemu sklepa vlade.

Vlada predlaga, da DZ predlog dopolnitve zakona o nadzoru državne meje obravnava po skrajšanem postopku, so še sporočili po seji vlade.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija