Občina Izola v spremembe s podporo ministrstva

Izola

Kot so sporočili iz izolske občine, se je župan Igor Kolenc sestal z ministrom za kmetijstvo in okolje Dejanom Židanom na temo pomožnih objektov na kmetijskih zemljiščih. 

Župan je ministra seznanil z opomini, ki jih Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS pošilja zakupnikom zemljišč, z odgovori, ki jih zakupniki pošiljajo Skladu, in nepravilnostmi, ki jih zakupniki sedaj izpostavljajo. Predvsem pa je župan ministru predstavil množico kar petnajstih predpisov, ki so v zgodovini že urejali to področje, in dinamiko priprave občinskega prostorskega akta, ki bo dovoljeval umestitev pomožnih objektov na kmetijskih zemljiščih.

Minister Židan je obljubil pomoč s strani služb ministrstva že v fazi priprave prostorskega akta, da bi se izognili poznejšim zapletom pri pridobivanju smernic in soglasij ministrstva. Občinski svet bo spremembo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola obravnaval v dveh branjih. Prvo branje je predvideno na redni oktobrski seji, temu bo sledila 30-dnevna javna obravnava z razgrnitvijo in nato še drugo branje na občinskem svetu.

V spremembi prostorskega akta bodo pomožni objekti definirani tako za manjše vrtičkarje kot za tiste kmete, ki obdelujejo večje kmetijske površine in potrebujejo večje objekte. 

malosutra |  21 .09. 2013 ob  10: 19
kozlarijo ki jo je sam zakuhal,sedaj hoče zvalit na nekoga drugega.