OB SVETOVNEM DNEVU ČEBEL: Marjetica Koper vabi na dan odprtih vrat učnega čebelnjaka

Koper

Marjetica Koper deluje kot družbeno odgovorno podjetje v svoji okolici že vrsto let. V letu 2022 so se zato odločili za projekt postavitve učnega čebelnjaka. Gre za nadgradnjo projektov zasaditve medonosnih rastlin v sodelovanju z MOK in Obalnim čebelarskim društvom Koper, kjer se vsako leto na javnih površinah zasadi večje število medonosnih dreves in grmičevja.

Zato vas Marjetica Koper vabi v soboto, 18. maja, v Mestno vrtnarijo Koper. Ob učnem čebelnjaku bo potekala obeležitev Svetovnega dneva čebel. Tokrat pa čebelnjak ne bo služil le kot prijeten dom čebelam, ampak tudi kot učilnica, v kateri si bodo obiskovalci lahko pobliže ogledali delo čebel, čebelarji Obalnega čebelarskega društva Koper pa bodo strokovno in nazorno predstavili dejavnost čebelarstva. Izpeljane pa bodo tudi delavnice za najmlajše, kjer se bodo izdelovale semenske bombice za zasaditev medovitih rastlin.

Svetovni dan čebel so Združeni narodi na pobudo Slovenije razglasili leta 2017, prvič pa smo ga praznovali že leto pozneje. Namenjen je krepitvi zavedanja o pomenu, ki ga imajo čebele in vsi drugi opraševalci za kmetijstvo in biotsko raznovrstnost. Slovenija je tudi edina članica Evropske unije, ki ima zaščiteno avtohtono podvrsto čebele (kranjska čebela oz. Apis mellifera carnica), kar pomeni, da se v Sloveniji ne sme gojiti drugih pasem čebel.

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biotske raznovrstnosti. Čebele so pomembne tudi z vidika trajnostnega kmetijstva in ustvarjanja delovnih mest na podeželju. Z opraševanjem namreč povečujejo kmetijsko pridelavo, s čimer ohranjajo pestrost in raznolikost na naših njivah in krožnikih. Poleg tega milijonom ljudi zagotavljajo delovna mesta in so pomemben vir prihodkov za kmete.

Danes je že vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja, čebelji pridelki pa so bogat vir nujno potrebnih hranil.