OB IZIDU KNJIGE 'NEVIDLJIVI NEPRIJATELJ: VARIOLA VERA 1972': Pogovor z avtorico dr. Radino Vučetić v Kopru

Koper

Inštitut za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper vabi na pogovor ob izidu knjige 'Nevidljivi neprijatelj: Variola vera 1972', avtorice dr. Radine Vučetić, ki bo v sredo, 25. maja, ob 13.30 v sejni dvorani Pretorske palače (Titov trg 3, Koper).

V času epidemije covid-19 je avtorica, izredna profesorica na Oddelku za zgodovino Univerze v Beogradu, usmerila svoj raziskovalni pogled v jugoslovansko izkušnjo z epidemijo črnih koz leta 1972, ki velja za največji povojni in obenem zadnji evropski izbruh te smrtonosne bolezni. Knjiga živopisno rekonstruira širjenje virusa variole iz njegovega prvotnega žarišča na Kosovu in analizira odziv oblasti ter zdravstvene stroke, vse skupaj pa postavlja v kontekst tedanjih domačih in globalnih družbeno-političnih razmer. Avtorica na ta način izrisuje mikrozgodovino Jugoslavije v začetku sedemdesetih let v vsej njeni politični in kulturni raznovrstnosti, ki se je jasno izkazovala tudi pri razumevanju in soočenju z epidemično situacijo.

Pogovor v slovenskem in srbskem jeziku bo z avtorico knjige vodil dr. Jure Ramšak z Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper.