O MATEMATIKI ŠIRJENJA SARS-COV-2: Predaval bo prof. dr. Janez Žibert

Koper

Danes, 28. januarja, ob 18.00 bo na temo matematičnih zakonitosti in modeliranja širjenja SARS-CoV-2 predaval prof. dr. Janez Žibert. Spoznali boste lahko osnovne matematične zakonitosti širjenja nalezljivih bolezni v populaciji in standardne epidemiološke modele, s pomočjo katerih lahko z matematičnega stališča pojasnimo posamezne ključne dejavnike, ki vplivajo na dinamiko širjenja nalezljivih bolezni.

Prof. dr. Janez Žibert, ki je zaposlen na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Univerzi na Primorskem, bo odgovoril na naslednja vprašanja: Kateri so ključni dejavniki sploščanja epidemioloških krivulj? Kako lahko s posameznimi ukrepi vplivamo na potek širjenja epidemije? Kako več različno rizičnih skupin vpliva na širjenje nalezljive bolezni? In nenazadnje, kako s cepljenjem nižamo pojavnost bolezni v populaciji?

V zadnjem delu predavanja bo predstavljen razširjeni oddelčni model SEIR, ki je bil razvit za spremljanje epidemije v Sloveniji in je v operativni uporabi že od začetka epidemije. Na primeru covid-19 bo prikazano, kako lahko z epidemiološkimi modeli razumemo in napovedujemo razvoj epidemije ter ocenjujemo vpliv ukrepov za njeno zajezitev.

Modeliranje epidemije pa je lahko uspešno le, če imamo zanesljive podatke. Zanesljivost pridobivanja ustreznih podatkov se je v Sloveniji v času trajanja koronavirusa izkazala za problematično. Zato je bilo veliko dela narejenega na projektu COVID-19 Sledilnik, ki je postal osrednji vir podatkov in podatkovnih analiz za spremljanje covid-19 v Sloveniji in bo predstavljen tudi na predavanju.

Predavanje bo potekalo prek videokonferenčnega sistema Zoom, več informacij pa lahko najdete na tej povezavi.