O KITAJSKEM JEZIKU IN KULTURI: Spregovorili bodo o izzivih sodobne globalizacije

Slovenija

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) in Založba Annales ZRS Koper vabita na debato z gosti in predstavitev knjige o kitajskem jeziku in kulturi 'Izzivi sodobne kitajske globalizacije', ki bo v torek, 11. decembra, ob 10.00 uri v prostorih Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo (EARL), Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Sodobna Kitajska pred svet postavlja nove izzive. S strateškimi pobudami t. i. Pasu in ceste in drugimi kitajsko-evropskimi povezavami, npr. platformo 16+1, spreminja ustaljene vzorce mednarodne politike in ekonomije, odpira pa tudi nova vprašanja, kot so medkulturni odnosi, globalizacija vednosti in še mnoga druga.

Predstavitev knjige Tine Čok in dr. Helene Motoh, z naslovom Kultura na koncu jezika: razprave o prepletu kitajskega jezika in kulture se bo teh vprašanj lotila z zornega kota problemov, s katerimi se Evropejci srečujemo pri stiku s kompleksno kitajsko kulturo, njeno dolgo tradicijo in specifičnim jezikom in pisavo, ki ju Kitajci uporabljajo.

V debati o izzivih sodobne kitajske globalizacije bomo nato z avtoricama in razpravljalcema, Nino Pejič, mag., iz Raziskovalne enote EARL ter nekdanjim obrambnim atašejem Republike Slovenije na Kitajskem, mag. Zdenkom Udovičem, razpravljali o širših vidikih te problematike in pomenu teh vprašanj za Slovenijo in regijo. Razpravo bo v imenu EARL uvedel prof. dr. Zlatko Šabič.

Deli novico: