O IZZIVIH SODOBNE KITAJSKE GLOBALIZACIJE: Kaj to pomeni za Slovenijo in našo regijo?

Koper

Znanstvena založba Annales ZRS Koper in Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) vabita na debato z gosti in predstavitev knjige o kitajskem jeziku in kulturi.

Sodobna Kitajska pred svet postavlja nove izzive, spreminja ustaljene vzorce mednarodne politike in ekonomije, odpira pa tudi nova vprašanja, kot so medkulturni odnosi, globalizacija vednosti in še mnoga druga. Predstavitev knjige Tine Čok in dr. Helene Motoh z naslovom 'Kultura na koncu jezika: razprave o prepletu kitajskega jezika in kulture' se bo teh vprašanj lotila z zornega kota problemov, s katerimi se Evropejci srečujemo pri stiku s kompleksno kitajsko kulturo, njeno dolgo tradicijo in specifičnim jezikom in pisavo, ki ju Kitajci uporabljajo.

V debati o izzivih sodobne kitajske globalizacije boste nato z avtoricama in gostoma, mag. Nino Pejič iz Raziskovalne enote EARL ter nekdanjim obrambnim atašejem Republike Slovenije na Kitajskem, mag. Zdenkom Udovičem, razpravljali o širših vidikih te problematike in pomenu teh vprašanj za Slovenijo in regijo. Razpravo bo v imenu EARL uvedel prof. dr. Zlatko Šabič.

Srečanje bo v torek, 11. decembra, ob 10. uri v prostorih Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo (EARL), Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana. Na dan predstavitve bo možnost nakupa monografije po znižani ceni.

Deli novico: